Stappenplan aanvraag voorzieningen  

Dit stappenplan beschrijft de procedure van het aanvragen van voorzieningen en regelingen voor studenten met persoonlijke omstandigheden die de studievoortgang beïnvloeden.

Stap 1: Melden Persoonlijke omstandigheden 

 • Meld persoonlijke omstandigheden. Aankomende studenten kunnen eveneens het online formulier gebruiken om persoonlijke omstandigheden te melden. Melden is noodzakelijk als je een beroep wilt doen op de voorzieningen en regelingen.
 • Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding als je een voorziening wilt aanvragen.

Studievertraging

 • Maak bij (dreigende) studievertraging door persoonlijke omstandigheden altijd en zo spoedig mogelijk een afspraak bij de studieadviseur van je opleiding. 
 • Bespreek welke gevolgen dit heeft voor je studieplanning en welke mogelijkheden er zijn voor studievoortgang.
 • Financiële consequenties en eventuele aanvullende ondersteuning bespreek je met de studentendecaan.  

Stap 2: Gesprek met de studieadviseur

 • Er volgt een gesprek met de studieadviseur van je opleiding.
 • Op grond van jouw ervaringen geef je zelf aan waar je mogelijkheden en beperkingen liggen, welke belemmeringen je tot nu toe ervaart en wat de gevolgen zijn. 
 • Geef aan welke begeleiding, voorzieningen en aanpassingen je wenst.
 • Maak bij gewenste voorzieningen als intensieve begeleiding en toegankelijkheid van gebouwen tenminste 6 maanden vóór aanvang van je studie een afspraak voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden

Stap 3: Overleggen verklaring

 • Een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden is gerechtvaardigd.

Stap 4: vaststellen en aanvraag voorzieningen

 • Bespreek samen met de studieadviseur de haalbaarheid van het te volgen onderwijs en welke voorzieningen en aanpassingen mogelijk, noodzakelijk en doeltreffend zijn. 
 • De studieadviseur adviseert en helpt je bij het aanvragen van onderwijsaanpassingen en/of toets voorzieningen. Bij jouw aanvraag voor toets voorzieningen bepaalt de studieadviseur namens de faculteitsdecaan voor hoelang en voor welke voorziening je in aanmerking komt. 
 • De examencommissie beoordeelt jouw verzoek tot aanpassingen in het onderwijs (maatwerk).
 • Een beschikking wordt afgegeven: je krijgt de voorziening of aanpassing wel of niet toegewezen. Wordt je aanvraag afgewezen, dan heb je recht op bezwaar

Stap 5: Realisatie voorzieningen

 • Het tentamenbureau regelt de praktische organisatie van de aan jou toegewezen toets voorzieningen. 

Stap 6: Evaluatie en bijstelling

 • Een voorziening krijg je meestal voor 1 studiejaar toegewezen.
 • Doe op tijd een nieuw verzoek.
 • Meld je studieadviseur als je situatie wijzigt, bijvoorbeeld bij studievertraging of bij nieuwe knelpunten.