Stappenplan aanvraag voorzieningen  

Dit stappenplan beschrijft de procedure van het aanvragen van voorzieningen en regelingen voor studenten met persoonlijke omstandigheden die je studievoortgang beïnvloeden.

Stap 1: Melden Persoonlijke omstandigheden 

Persoonlijke omstandigheden melden.  Dit is noodzakelijk als je een beroep wilt doen op de voorzieningen en regelingen.
Maak een afspraak met de studieadviseur van je opleiding als je een voorziening wilt aanvragen.

Studievertraging

Maak bij (dreigende) studievertraging door persoonlijke omstandigheden altijd en zo spoedig mogelijk een afspraak bij de studieadviseur van je opleiding. Bespreek welke gevolgen dit heeft voor je studieplanning en welke mogelijkheden er zijn voor studievoortgang.
Financiële consequenties en eventuele aanvullende ondersteuning bespreek je met de studentendecaan.  

Stap 2: Gesprek met de studieadviseur

Er volgt een gesprek met de studieadviseur van je opleiding.

Op grond van jouw ervaringen geef je zelf aan waar je mogelijkheden en beperkingen liggen, welke belemmeringen je tot nu toe ervaart en wat de gevolgen zijn. 

Geef aan welke begeleiding, voorzieningen en aanpassingen je wenst. Maak bij gewenste voorzieningen als intensieve begeleiding en toegankelijkheid van gebouwen tenminste 6 maanden vóór aanvang van je studie een afspraak voor een verkennend gesprek over de mogelijkheden

Stap 3: Overleggen verklaring

Een verklaring overleggen waaruit blijkt dat de aanvraag voorzieningen en regelingen wegens persoonlijke omstandigheden is gerechtvaardigd.

Stap 4: vaststellen en aanvraag voorzieningen

Bespreek samen met de studieadviseur de haalbaarheid van het te volgen onderwijs en welke voorzieningen en aanpassingen mogelijk, noodzakelijk en doeltreffend zijn. De studieadviseur adviseert en helpt je bij het aanvragen van onderwijsaanpassingen en/of toets voorzieningen.

Bij jouw aanvraag voor toets voorzieningen bepaalt de studieadviseur namens de faculteitsdecaan voor hoelang en voor welke voorziening je in aanmerking komt. De examencommissie beoordeelt jouw verzoek tot aanpassingen in het onderwijs (maatwerk). Een beschikking wordt afgegeven: je krijgt de voorziening of aanpassing wel of niet toegewezen. Wordt je aanvraag afgewezen, dan heb je recht op bezwaar

Stap 5: Realisatie voorzieningen

Het tentamenbureau regelt de praktische organisatie van de aan jou toegewezen toets voorzieningen. 

Stap 6: Evaluatie en bijstelling

Een voorziening krijg je meestal voor 1 studiejaar toegewezen. Doe op tijd een nieuw verzoek. Meld je studieadviseur als je situatie wijzigt, bijvoorbeeld bij studievertraging of bij nieuwe knelpunten.