Voorzieningen

persoonlijke omstandigheden melden

Bij studiebelemmeringen door persoonlijke omstandigheden krijg je onder bepaalde voorwaarden medewerking en ondersteuning bij het realiseren van (toets)voorzieningen en aanpassingen in het onderwijs. De studieadviseur van je opleiding kan je vertellen wat er voor jou mogelijk is.

 • Voorzieningen en hulpmiddelen

  Voorzieningen worden altijd op individuele basis toegewezen. Bespreek met de studieadviseur welke ondersteuninsbehoefte je nodig hebt. De studieadviseur beoordeelt of je gebruik kan maken van een voorziening.

  De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen. Vraag de studieadviseur van je opleiding naar de mogelijkheden. 

  Er zijn verschillende soorten voorzieningen:

  • Begeleiding en advies - door studieadviseur maar ook door de studentendecaan, de studentenpsycholoog.
   Een aanpassing in je studieplanning wegens persoonijke omstandigheden besprek je met je studieadviseur.
  • Praktische onderwijs- en toetsvoorzieningen - aanvraag en toestemming via de studieadviseur van de opleiding. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra tijd, vergroting van toetsen op A3 formaat, gebruik van laptop met specifieke software, aparte ruimte/kleine zaal, aangepast meubilair.
  • Financële voorzieningen en regelingen - vraag advies bij de studentendecaan bij interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen.

  Raadpleeg de wegwijzer persoonlijke omstandigheden & studie voor informatie over bruikbare tips en hulpmiddelen