Zie Persoonlijke omstandigheden

Voorzieningen

Bij studiebelemmeringen door persoonlijke omstandigheden krijg je onder bepaalde voorwaarden medewerking en ondersteuning bij het realiseren van (toets)voorzieningen en aanpassingen in het onderwijs. De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen. Vraag de studieadviseur van je opleiding naar de mogelijkheden.  

Studenten met een functiebeperking kunnen in bepaalde situaties aanspraak maken op een extra financiële tegemoetkoming.
Vraag advies bij de studentendecaan bij interne en externe ondersteunende (financiële) regelingen.

  • Voorzieningen en hulpmiddelen

    Raadpleeg de wegwijzer studiebeperkingen voor informatie over mogelijke voorzieningen en bruikbare hulpmiddelen per studiebeperking.