Voorzieningen

Bij studiebelemmeringen door persoonlijke omstandigheden krijg je onder bepaalde voorwaarden medewerking en ondersteuning bij het realiseren van (toets)voorzieningen en aanpassingen in het onderwijs. De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen . Vraag de studieadviseur van je opleiding naar de mogelijkheden.  

Beschikbare Hulpmiddelen

  • Kurzweil voor studenten met dyslexie en concentratieproblemen
  • Dragon Naturally Speaking, tekst-naar-spraak software.
    Meer informatie bij de coördinator diversiteit.
  • www.robotekst.nl om digitale informatie toegankelijk te maken in een bestandsformaat naar keuze
  • Studietips (expertisecentrum handicap+studie).
  • Studeersnel.nl: online leerplatform voor het delen van documenten (samenvattingen, oude tentamens, college aantekeningen en uitwerkingen).  

informatie