Zie Persoonlijke omstandigheden

Studievertraging door persoonlijke omstandigheden

Bij studievertraging door persoonlijke omstandigheden waar je zelf geen vat op hebt (overmacht) wil de Universiteit Twente je helpen.

Voorwaarden voor ondersteuning

Meld je persoonlijke omstandigheden die tot studievertraging leiden en maak een afspraak met de studieadviseur om samen de gevolgen te bespreken. Verplichte melding geldt voor het Bindend Studieadvies (BSA). Of wanneer je een beroep wilt doen op Financiële Ondersteuning Bijzondere Omstandigheden Studenten, Regeling Tegemoetkoming Overmacht, een financiële compensatie voor de opgelopen studievertraging.

Verplichte melding geldt eveneens bij een verzoek voor een voorziening van studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), bijvoorbeeld verlenging van maximaal 1 extra jaar studiefinanciering. Maak een afspraak bij de studentendecaan voor ondersteuning bij de aanvraag voor extra studiefinanciering bij DUO en informatie over de regelingen.