Studeren met een functiebeperking of ziekte

persoonlijke omstandigheden melden

Als jij problemen verwacht of belemmeringen ondervindt in de studieomgeving door je functiebeperking, (chronische) ziekte of mentale klachten ondersteunt de UT je met specifieke voorzieningen, extra begeleiding en mogelijk aanpassingen in het onderwijs. 

Voorzieningen aanvragen

De studieadviseur van de opleiding adviseert en ondersteunt je bij je ondersteuningsbehoefte tijdens je studie. De procedure voor het aanvragen van extra voorzieningen staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen

Neem contact op met de coördinator diversiteit voor meer informatie en advies over studeren met een functiebeperking. 

Wegwijzer persoonlijke omstandigheden
Naar de wegwijzer
Informatie over interne en externe begeleiding en ondersteuning, passende hulpmiddelen en perspectieven bij studeren aan de UT met een beperking, fysieke- en mentale klachten, een ziekte en chronische aandoening.

Psychologische ondersteuning

Neem contact op met de studenten psycholoog als persoonlijke omstandigheden je mentale gezondheid en welzijn beïnvloeden.

UTS/OTS Beurs

Als je beschikt over een UTS of OTS Beurs en je door persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een UTS of OTS beursverlenging. De Regulation UTS/OTS scholarship extension 2021-2022 geeft de condities en procedure hiervoor aan.

Financiering

UT-regelingen

Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de overheid (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning via de UT-regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht. Maak in beide gevallen een afspraak bij de studentendecaan voor ondersteuning bij de aanvraag voor extra studiefinanciering en informatie over de regelingen. 

Studietoeslag gemeente

Bij de gemeente waar je staat ingeschreven kun je een aanvraag doen voor een individuele studietoeslag. Dit biedt financiële steun voor studenten met een arbeidsbeperking. Je kunt er recht op hebben als je studiefinanciering ontvangt en niet in staat bent om bij te verdienen wegens je beperking. Meer informatie over een individuele studietoelage vanuit de gemeente Enschede.
Alles op een rij in de factsheet Financieel slim je studie doorlopen (bron ECIO).