Persoonlijke omstandigheden

Studeren met een functiebeperking of ziekte

meld jouw persoonlijke omstandigheden

Een functiebeperking/handicap of ziekte kan een belemmering vormen bij het volgen van een opleiding en de studievoortgang vertragen.

Denk daarbij aan een lichamelijke of zintuiglijke handicap, een chronische ziekte, medische en psychische klachten. Ook autisme en dyslexie vallen hieronder.

Introductiebijeenkomst
'(on)beperkt studeren 2017'
meer informatie
Een programma speciaal voor startende studenten met een functiebeperking of ziekte en hun ouders.

Voorzieningen aanvragen

Als jij problemen verwacht of belemmeringen ondervindt in de studieomgeving door je functiebeperking of ziekte, ondersteunt de UT je met specifieke voorzieningen en begeleiding op het gebied van ondermeer toetsen en onderwijs. De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen.

Neem contact op met de coördinator diversiteit voor meer informatie en advies over studeren met een functiebeperking.   

Studievertraging

Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning via de UT-regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht. Maak in beide gevallen een afspraak bij de studentendecaan voor ondersteuning bij de aanvraag voor extra studiefinanciering en informatie over de regelingen. 

Studeren met een functiebeperking
wegwijzer studiebeperkingen
naar de wegwijzer
Informatie over het aanbod van interne en externe begeleiding en ondersteuning, passende hulpmiddelen en perspectieven bij studeren met een (psychische) functiebeperking, ziekte en chronische aandoening aan de UT.