Zie Persoonlijke omstandigheden

Studeren met een functiebeperking of ziekte

meld jouw persoonlijke
omstandigheden
meldingsformulier

Een functiebeperking / handicap of ziekte kan een belemmering vormen bij het volgen van een opleiding en de studievoortgang vertragen.

Een lichamelijke of zintuiglijke handicap, een chronische ziekte, medische en psychische klachten maar ook autisme en dyslexie horen hierbij. 

Voorzieningen aanvragen

Als jij problemen verwacht of belemmeringen ondervindt in de studieomgeving door je functiebeperking of ziekte, ondersteunt de UT je met specifieke voorzieningen en begeleiding op het gebied van ondermeer toetsen en onderwijs. De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen

Neem contact op met de coördinator diversiteit voor meer informatie en advies over studeren met een functiebeperking.   

UTS/OTS Beurs

Als je beschikt over een UTS of OTS Beurs en je door persoonlijke omstandigheden vertraging oploopt, kun je in aanmerking komen voor een UTS of OTS beursverlenging. De Regulation UTS/OTS scholarship extension 2021-2022 geeft de condities en procedure hiervoor aan.

Financiering

Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de overheid (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning via de UT-regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht. Maak in beide gevallen een afspraak bij de studentendecaan voor ondersteuning bij de aanvraag voor extra studiefinanciering en informatie over de regelingen. 
Bij de gemeente waar je staat ingeschreven kun je een aanvraag doen voor een individuele studietoeslag. Dit biedt financiële steun voor studenten met een arbeidsbeperking. Je kunt er recht op hebben als je studiefinanciering ontvangt en niet in staat bent om bij te verdienen wegens je beperking. Meer informatie over een individuele studietoelage vanuit de gemeente Enschede.
Alles op een rij in de factsheet Financieel slim je studie doorlopen (bron ECIO)

wegwijzer
studiebeperkingen
naar de wegwijzer
Informatie over interne en externe begeleiding en ondersteuning, passende hulpmiddelen en perspectieven bij studeren met een (psychische) functiebeperking, ziekte en chronische aandoening aan de UT.