Zie Persoonlijke omstandigheden

Studeren met een functiebeperking of ziekte

aspirant studenten / UT studenten
meld jouw persoonlijke omstandigheden

Een functiebeperking / handicap of ziekte kan een belemmering vormen bij het volgen van een opleiding en de studievoortgang vertragen.

Een lichamelijke of zintuiglijke handicap, een chronische ziekte, medische en psychische klachten maar ook autisme en dyslexie horen hierbij. 

Als je gaat studeren met een functiebeperking of ziekte bezoek dan in augustus de informatieve bijeenkomst
'(on)beperkt studeren'
INFORMATIE

Voorzieningen aanvragen

Als jij problemen verwacht of belemmeringen ondervindt in de studieomgeving door je functiebeperking of ziekte, ondersteunt de UT je met specifieke voorzieningen en begeleiding op het gebied van ondermeer toetsen en onderwijs. De procedure voor het aanvragen hiervan staat beschreven in het stappenplan aanvraag voorzieningen

Neem contact op met de coördinator diversiteit voor meer informatie en advies over studeren met een functiebeperking.   

Financiering

Bij studievertraging wegens functiebeperking of ziekte is er een tegemoetkomende studiefinancieringsregeling van de overheid (Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). Je kunt mogelijk ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning via de UT-regeling FOBOS, Tegemoetkoming Overmacht. Maak in beide gevallen een afspraak bij de studentendecaan voor ondersteuning bij de aanvraag voor extra studiefinanciering en informatie over de regelingen. 
Bij de gemeente waar je staat ingeschreven kun je een aanvraag doen voor een individuele studietoeslag. Dit biedt financiële steun voor studenten met een arbeidsbeperking. Je kunt er recht op hebben als je studiefinanciering ontvangt en niet in staat bent om bij te verdienen wegens je beperking. Meer informatie over een studietoelage vanuit de gemeente Enschede.
Alles op een rij in de factsheet Financieel slim studeren met een beperking (pdf 87 Kb, Bron: H&S).

Studeren met een functiebeperking
wegwijzer studiebeperkingen
naar de wegwijzer
Informatie over het aanbod van interne en externe begeleiding en ondersteuning, passende hulpmiddelen en perspectieven bij studeren met een (psychische) functiebeperking, ziekte en chronische aandoening aan de UT.