Student Affairs Coaching & Counselling (SACC) ziet het als haar missie studenten te ondersteunen en te begeleiden bij het academisch en sociaal integreren en ontwikkelen. Binnen de keten studieloopbaanbegeleiding is er sprake van partnerschap in de begeleiding van studenten waarin SACC haar rol neemt als adviseur en deskundig gesprekspartner richting opleidingen en andere samenwerkende diensten van de UT.

Vanuit de overtuiging dat studenten die goed geïntegreerd zijn in hun studieomgeving èn in het sociale leven meer kans hebben op studie- en carrièresucces, legt onze manier van werken zich toe op het bieden van perspectief op persoonlijke, intellectuele en sociale groei en ontwikkeling.

Al onze diensten weerspiegelen onze sterke betrokkenheid bij diversiteit en bij de individuele behoeften van studenten van de UT in een internationale context. Wij streven naar empowerment van studenten en hun autonomie door hen professioneel (preventief) te ondersteunen waar obstakels interfereren met de academische en sociale ontwikkeling van studenten.

De activiteiten van SACC zijn erop gericht studenten te begeleiden bij het ontwikkelen van zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfsturing (3 Z’s), belangrijke ingrediënten voor empowerment en daarmee ondersteunend aan de 3 O’s (onderzoeken, ontwerpen en organiseren) die de basis vormen voor het opleiden tot een T-shaped professional.