Studentendecanen

meld je persoonlijke omstandigheden

Stel je vragen in eerste instantie aan de studieadviseur van je opleiding. Raadpleeg de studentendecaan als je behoefte hebt aan informatie en een onafhankelijk advies over onderwerpen die samenhangen met je studie en persoonlijke situatie.

De studentendecaan heeft expertise op het gebied van:

De studentendecanen werken universiteitsbreed en onafhankelijk. De gesprekken zijn vertrouwelijk.

Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

Vertrouwenskwesties

De studentendecaan is ook vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag en vertrouwenskwesties. Zij geniet bescherming van de zijde van de werkgever en fungeert als klankbord en tussenpersoon. Er wordt niet opgetreden als scheidsrechter en er worden geen beslissingen genomen. De vertrouwenspersoon geeft adviezen en bemiddeld tussen partijen. Soms wordt de hulp van derden ingeroepen. De anonimiteit wordt daarbij absoluut gewaarborgd.

Afspraak maken

Afspraken worden via telefoon/Microsoft Teams gehouden. Face-to-face gesprekken op de campus zijn beperkt mogelijk. Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 en geef aan of je het gesprek via telefoon, Microsoft Teams of fysiek op de UT wilt.

Kom je naar de UT, blijf je dan houden aan de 1,5 m afstand. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak en verlaat het gebouw direct nadat de afspraak is afgerond.
Locatie: Vrijhof, vloer 3, kamer 311 (rode balie).

Aan verzoeken om interviews te geven of mee te werken aan studieprojecten kan helaas geen gehoor worden gegeven.

Welzijn en je mentale gezondheid
TIPS EN ADVIES
(Engelstalig).
vraag aan de
studentendecaan
stel je vraag

Studentendecanen