Zie Begeleiding

Studentenpsycholoog

Werkwijze Student Affairs Coaching & Counselling (SACC)

De studentenpsycholoog biedt kortdurende, oplossingsgerichte psychologische hulp zowel individueel als in groepsverband bij studieproblemen (onder andere faalangst, uitstelgedrag, concentratieproblemen) en persoonlijke problemen die het functioneren in studie en studentenleven beïnvloeden (bijvoorbeeld problemen binnen je familie, onvrede over sociale contacten, onzekerheid, angsten of somberheid, verslaving, spanningsklachten of rouw).
De studentenpsycholoog committeert zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP); alles wat besproken wordt is vertrouwelijk.

Alle studenten aan Universiteit Twente kunnen gebruik maken van de diensten van de studentenpsycholoog. Er is geen doorverwijzing nodig. Je kunt zelf direct een afspraak maken.

Kosten

Psychologische ondersteuning van een studentenpsycholoog zijn kostenloos.

ondersteunende trainingen
voor je studie
naar het aanbod

Urgentie

Als de situatie heel urgent is neem dan direct contact met ons of met je huisarts op.
Buiten kantooruren bel je de huisartsenpost +31 88 555 1188.
De huisarts kan een verwijzing verzorgen naar de reguliere GGZ of de POH-GGZ.

Afspraak maken

Neem voor het maken van een afspraak telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 of kom langs in de Vrijhof, vloer 3 kamer 311 (rode balie). Na een ingepland oriënterend gesprek van 20 minuten volgt een intake.
Alleen als je niet in de gelegenheid bent wekelijks naar de studentenpsycholoog te komen is online begeleiding via E-coaching een goede vervanging.

Studentenpsychologen

  • Dhr. Hans Feiertag MSc
  • Mw. Annemarie Klanderman MSc
  • Mw. Caroline de Koning MSc
  • Mw. Rianne Lambers MSc
  • Mw. Annemarie Slot MSc
Wegwijzer
studiebeperkingen
naar de wegwijzer
Informatie over interne en externe begeleiding en ondersteuning, passende hulpmiddelen en perspectieven bij studeren met een (psychische) functiebeperking, ziekte en chronische aandoening aan de UT.