Online Student Wellbeing Platform
Informatie op het gebied van mentale gezondheid.

Zie Begeleiding

Studentenpsychologen

Studentenpsychologen bieden kortdurende, oplossingsgerichte hulp bij studieproblemen en/of persoonlijke problemen. Je kunt bij ons terecht als je last hebt van bijvoorbeeld faalangst of uitstelgedrag en ook wanneer je bijvoorbeeld kampt met somberheid, angst, onzekerheid of familieproblemen.

Alle studenten aan de Universiteit Twente kunnen gebruik maken van de diensten van de studentenpsycholoog. Er is geen doorverwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat we voor jou kunnen betekenen

Tijdens het oriënterende gesprek maken we een inschatting van jouw klachten en wat voor hulp je daarbij nodig hebt. Er zijn een aantal mogelijkheden waaronder:

 • Deelname E-Health modules
 • Kortdurende individuele behandeling (max. 5 gesprekken)
 • Deelname aan een groep / training
 • Advies verwijzing (via de huisarts wordt je doorverwezen voor externe hulp)

Groepen / trainingen / workshops

ondersteunende trainingen
voor je studie
naar het aanbod

Op aanvraag verzorgen wij ook presentaties of workshops. Neem hiervoor contact met secretariaat SACC.

Afspraak maken

Afspraken worden via telefoon/Microsoft Teams gehouden. Face-to-face gesprekken op de campus zijn beperkt mogelijk. Neem telefonisch contact op met het secretariaat SACC: +31 53 489 2035 en geef aan of je het gesprek via telefoon, Microsoft Teams of fysiek op de campus wilt.

Kom je naar de UT, blijf je dan houden aan de 1,5 m afstand. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van je afspraak en verlaat het gebouw direct nadat de afspraak is afgerond.
Locatie: Vrijhof, vloer 3, kamer 311 (rode balie).

Mentale gezondheid en omgaan met COVID-19
TIPS EN ADVIES
(Engelstalig).

Spoed

Mogelijkheden als je problemen zo ernstig zijn dat je niet kunt wachten op een afspraak:.

 • Onder kantoortijden contact opnemen met je eigen huisarts
 • Buiten kantoortijden contact opnemen met de huisartsenpost via: +31 88 555 1188 (als je in Enschede woont) of +31 88 555 1155 (als je in Hengelo woont)
 • Bij suïcidale gedachten, contact opnemen met 113 via de website of door te bellen via: 0900-0113
 • In alle andere gevallen van nood, altijd contact opnemen met 112

Studentenpsychologen

 • Dhr. Hans Feiertag MSc - BIG nr. 19049940825
 • Mw. Annemarie Klanderman MSc
 • Mw. Caroline de Koning MSc - BIG nr. 09063741325
 • Mw. Rianne Lambers MSc
 • Mw. Annemarie Slot MSc - BIG nr. 49915406825
 • Mw. Anne Wauben MSc
 • Mw. Alein Lucassen MSc

Studentenpsychologen houden zich aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP); alles wat besproken wordt is vertrouwelijk

Zie hier hoe wij binnen SACC omgaan met vertrouwelijkheid.

Wegwijzer
studiebeperkingen
naar de wegwijzer
Informatie over interne en externe begeleiding en ondersteuning, passende hulpmiddelen en perspectieven bij studeren met een (psychische) functiebeperking, ziekte en chronische aandoening aan de UT.