UTFaculteitenBMSNieuwsZesjarig project naar Klimaat en Natuur in Nederland toegekend
W. Willemen

Zesjarig project naar Klimaat en Natuur in Nederland toegekend

Hoe beïnvloeden veranderingen in de biodiversiteit en klimaat elkaar in de Nederlandse landschappen? Die vraag staat centraal in het project COMBINED dat NWO vandaag toekende. “Daarnaast weten we niet precies wat het effect is van bestaande beheermaatregelen of welke barrières de implementatie van succesvolle maatregelen in de weg staan”, zegt projectleider Wieteke Willemen van de Universiteit Twente. COMBINED wil hier in de komende zes jaar verandering in brengen. 

Het klimaat, de natuur en het welzijn van mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en continu aan verandering onderhevig. Helaas ontbreekt een adaptieve en geïntegreerde aanpak. Daarom gaan tien kennisinstituten en veertien maatschappelijke partners kennis opdoen naar de interacties tussen klimaat, natuur en mensen. Zo willen de projectpartners samen werken aan een succesvolle aanpak van klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.  

Nederlandse landschappen 

COMBINED gaat die interacties bestuderen in verschillende Nederlandse landschappen met grasland, bos en stadsnatuur. “We richten ons specifiek op deze landschappen omdat ze een groot deel van Nederland beslaan. We verwachten hier de meeste positieve impact te maken. Graslanden met veel verschillende plantensoorten zijn goed voor mens en natuur, bossen zijn belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering en natuur in steden verbetert de leefomgeving voor mensen, planten en dieren.” De faculteit ITC gaat satellietbeelden gebruiken om te leren over het gedrag van landschap na droogte en hitteperiodes. Deze periodes gaan we meer en meer zien onder klimaatsverandering in de komende decennia. De faculteit BMS ontwikkelt samen met stakeholders, zoals boeren, terreinbeheerders, en gemeenten, opties voor actie en zet gezamenlijke kennissystemen en leerprocessen op. 

Werken aan de toekomst 

Het consortium gaat werken aan een toekomst waarin Nederlandse landschappen toenemen in biodiversiteit, klimaat robuust worden en een gezond leefmilieu vormen. Dat gaan alle partners doen door vanuit verschillende disciplines naar gehele landschappen met alle sectoren te kijken. Dat zal leiden tot verbeterd beheer en landschapsinrichting. Uniek aan dit project is de nauwe samenwerking tussen sociale en natuurwetenschappelijke onderzoekers. “We kijken niet alleen naar verschillende maatregelen en welke effecten die hebben, maar ook waarom het in Nederland toch niet lukt om echt grootschalig en samen anders te gaan handelen?”, vertelt Willemen. “Vervolgens passen we creatieve methoden toe die helpen om op een nieuwe manier naar de toekomst te kijken. Dit is belangrijk om opties te ontwikkelen die echt tot verandering kunnen leiden”, aldus projectpartner Esther Turnhout. 

Meer informatie 

Het project COMBINED ‘Combatting biodiversity loss and improving climate change resilience through evidence based, integrated, and adaptive landscape governance in the Netherlands’ wordt geleid door Prof. Wieteke Willemen van Universiteit Twente samen met Universiteit Utrecht, Wageningen University, HAS Green Academy, en partners van Leiden Universiteit, Hogeschool Van Hall Larenstein, Naturalis, InHolland, Hanzehogeschool Groningen, AERES, PBL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Gemeente Groningen, Gemeente Den Haag, Urgenda, LTO Nederland, BoerenNatuur, Landgoed Twickel, LandschappenNL, Provincie Gelderland, Provincie Utrecht, Bij12, FrieslandCampina.  

Het totale budget is bijna 4 miljoen euro. Het grootste deel kende NWO toe en ongeveer 250 000 euro leggen de partners zelf in. Namens de Universiteit Twente zijn betrokken bij dit programma: Prof. dr. ir. Wieteke Willemen (Faculteit ITC), Prof. Dr. Esther Turnhout (Faculteit BMS), Dr. Steven McGreevy (Faculteit BMS), Dr. ir Thomas Groen (Faculteit ITC), Dr. Ir. Wietske Bijker (Faculteit ITC). Lees meer over het project en het NWA-programma Klimaat en Natuur op de website van NWO.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)