Zie Nieuws

Een game-changing universiteit ECIU University connects u for life

Het bestuur van de ECIU University, waarvan de UT kartrekker is, nam vorige week de visie 2030 aan. Hierin staat dat de nieuwe Europese universiteit de komende tien jaar werkt aan het oplossen van multidisciplinaire maatschappelijke uitdagingen op een ondernemende, innovatieve manier. Hiervoor werkt ze samen met zogeheten learners, docenten, onderzoekers, bedrijven, de publieke sector, NGO's en regionale ecosystemen in heel Europa.

De visie beschrijft hoe ECIU University op Europees niveau een game changer is op het gebied van challenge-based learning. De nieuwe universiteit opereert op basis van behoeften uit de samenleving. Ze draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en zorgt ervoor dat de beroepsbevolking over de juiste competenties en vaardigheden beschikt om maatschappelijke impact te realiseren. 

Sander Lotze, project directeur ECIU University: “De visie onderstreept dat onze ambities verder reiken dan het huidige project. De twaalf partneruniversiteiten hebben zich gecommitteerd aan het gezamenlijke proces om te komen tot innovatief onderwijs en onderzoek, mét impact, op Europees niveau.”

Bij- en omscholen beroepsbevolking

ECIU University is een Europese universiteit zonder diploma's. De ‘learners’ volgen een eigen leerweg voor de ontwikkeling van vaardigheden en competenties. Micro-credentials, aangeboden in heel Europa, vormen hiervoor de kern. ECIU University zorgt voor flexibele bij- en omscholing van de Europese beroepsbevolking en ontwikkelt creatieve en veerkrachtige Europese burgers met een ondernemersmentaliteit.

Interactie

Digitale transformatie is de sleutel voor de nieuwe Europese universiteit, die in meerdere realiteiten opereert en op grote schaal gebruik maakt van datagestuurde mogelijkheden. Virtuele omgevingen in combinatie met gamification bieden nieuwe mogelijkheden voor interactie binnen de gemeenschap.

Over ECIU University

ECIU University is de grootste Europese universitaire alliantie met 12 leden in 12 verschillende Europese landen. De kick-off vond plaats in 2019 en de deuren van de eerste micro-certificaten zijn al open. Het bouwen van de ECIU Universiteit is een fundamentele, systemische verandering van het Europese universitaire landschap en een proeftuin voor gedurfde experimenten. De visie 2030 beschrijft de volgende stappen van deze Europese universiteit. De ruggengraat van de ECIU Universiteit is de meer dan 20 jaar durende samenwerking binnen de stichting van het European Consortium of Innovative Universities (ECIU). De University of Twente is lid van ECIU University.

Over het Europese Universiteiten Initiatief

De ECIU-universiteit maakt deel uit van het Europese Universiteitsinitiatief, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd. Het European Universities Initiative is een historische kans om het Europese universitaire landschap te innoveren.

Je kunt hier de visie downloaden (EN)