Zie Nieuws

Wetenschapsdiplomatie in de praktijk

Wetenschap en buitenlandbeleid worden over het algemeen zelden in een adem genoemd. De afgelopen decennia is hier steeds meer verandering in gekomen. De aanpak van mondiale probleemstellingen, zoals klimaatverandering of de Sustainable Development Goals, vraagt namelijk om een integrale aanpak die het beste van deze twee werelden probeert te combineren. Daarom wordt dit fenomeen als wetenschapsdiplomatie, of “science diplomacy”, omschreven.

Onder wetenschapsdiplomatie worden processen verstaan zoals de ondersteuning van diplomatie door wetenschappelijke bevindingen, oftewel “evidence-based diplomacy”, maar ook de ontwikkeling van nieuwe transnationale onderzoeksaanpakken en grensoverschrijdende wetenschappelijke samenwerking.

Case studies

Sinds eind 2017 werkt de vakgroep Science, Technology and Policy Studies (UTwente, faculteit BMS) onder leiding van Stefan Kuhlmann samen met negen Europese partners uit wetenschap en beleidspraktijk om het fenomeen wetenschapsdiplomatie verder in kaart te brengen. In dit grootschalige Europese project, gefinancierd door Horizon 2020, genaamd “S4D4C - Using Science Diplomacy for Addressing Global Challenges” is empirisch onderzoek gedaan naar negen cases die bekend staan als wetenschapsdiplomatieke beleidsdomeinen of die als zulke begrepen zouden kunnen worden. Ewert Aukes heeft namens het UT-team bijgedragen aan twee van deze cases: waterbeheer en Open Science. Deze case studies bieden de basis voor de ontwikkeling van een governance framework voor een succesvolle, d.w.z. constructieve en productieve, wetenschapsdiplomatie. Hiervoor tekent het UT-team binnen het project hoofdverantwoordelijk.

Twee workshops

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat een governance framework alleen succesvol en nuttig voor de praktijk kan zijn, als de praktijk met al haar kennis en ervaring ook daadwerkelijk bij de totstandkoming betrokken wordt, organiseert het UT-team in het najaar twee co-creatie workshops, waarin het governance framework getest en gevalideerd zal worden. De eerste vindt begin Oktober plaats in Berlijn in het kader van het European Networking Meeting dat S4D4C organiseert. De tweede zal in Wenen met medewerking van de Diplomatische Akademie georganiseerd worden. Tijdens deze workshop hopen wij met de hulp en inzichten van medewerkers van ministeries, ambassades, onderzoekscentra, de Europese Commissie en NGOs van binnen en buiten Europa tot een governance framework te komen dat beleidsmakers in hun dagelijkse praktijk ondersteunt bij het oplossen van complexe probleemstellingen op het snijvlak tussen wetenschap, techniek en innovatie aan de ene kant en internationale betrekkingen aan de andere kant.

Meer informatie

Betrokken UT medewerkers (allemaal van BMS-STePS):  Stefan Kuhlmann, Gonzalo Ordóñez-Matamoros, Ewert Aukes, Sanaz Honarmand Ebrahimi. Dit project is gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. 770342. Link projectwebsite: https://www.s4d4c.eu. Link korte beschrijvingen cases: https://www.s4d4c.eu/s4d4c-cases/. Meer informatie via Ewert Aukes