UTFaculteitenBMS| Fraudevictimisatie in Nederland

Fraudevictimisatie in Nederland

Hoe vaak en in welke vormen komt fraude voor in Nederland? Wordt fraude gemeld bij de politie of andere organisaties? Wat is de impact van fraude op slachtoffers en welke hulp hebben zij nodig?

Om deze en andere vragen te beantwoorden voerden onderzoekers van de Universiteit Twente een slachtofferstudie naar fraude uit, de eerste uitgebreide in Nederland. Hierbij is steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking bevraagd over fraudegebeurtenissen in 2020. In een aanvullende studie zijn aangevers van internetoplichting bevraagd.

Video | Fraudevictimisatie in Nederland. (Videoproductie door Pollus Fornerod.)

Onderzoeksrapport

Het onderzoeksrapport 'Fraudevictimisatie in Nederland' is nu beschikbaar (link).

Zie ook het UT-nieuwsbericht en berichten in de media over het onderzoek.

Financiers & onderzoekers

Dit onderzoek is gefinancierd door Stichting Achmea Slachtoffer & Samenleving (SASS), International Card Services (ICS), de Nationale Politie en de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Het onderzoek is uitgevoerd door prof. dr. Marianne Junger, prof. dr. Bernard Veldkamp en Luka Koning (MSc).