Medewerkers

Medewerkers

Wilma Kippers, MSc.

Onderzoeker

Bezoekadres Gebouw Ravelijn, kamer 5440
T: 053 489 5340
E: w.b.kippers@utwente.nl

Profiel en werkzaamheden

Ik ben sinds februari 2015 werkzaam als promovenda binnen het project Datateams van ELAN, vakgroep Docentontwikkeling. Ik doe onderzoek naar formatief toetsen in het voortgezet onderwijs d.m.v. de data team® methode. Formatief toetsen houdt in dat docenten informatie uit data, zoals examenresultaten en observaties, gebruiken om hun lespraktijk te verbeteren. Dit kan leiden tot verhoogde leerprestaties van leerlingen. Mijn onderzoek richt zich op de effecten van de datateam® methode op (1) de kennis van docenten over formatief toetsen en (2) het toepassen van formatief toetsen door docenten. Ook doe ik onderzoek naar de bruikbaarheid van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT).

Opleiding en werkervaring

In 2013 heb ik de Academische Pabo afgerond aan Saxion Hogescholen Deventer/Universiteit Twente. Daarna ben ik gestart met de Master Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente. Dit was voornamelijk gericht op het ontwerp en de evaluatie van onderwijs- en leertrajecten op scholen. Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken: het gebruik van de datateam® methode in het basisonderwijs. In augustus 2014 ben ik afgestudeerd. Vanaf september 2014 tot februari 2015 ben ik werkzaam geweest als onderzoeker voor o.a. het project Datateams bij de Universiteit Twente.

Publicaties

Schildkamp, K., Kippers, W., Wolterinck, C., & Poortman, C. (2016). Formatief toetsen kan beter [Formative assessment can improve; publication in Dutch]. Didactief, 46 (6), 21.

Heitink, M. C., Van der Kleij, F. M., Veldkamp, B. P., Schildkamp, K., & Kippers, W. B. (2016). A Systematic Review of Prerequisites for Implementing Assessment for Learning in Classroom Practice. Educational Research Review, 17, 50-62.

Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A, Kippers, W., & Veldkamp, B. (2015). Informatie-management [Information management; publication in Dutch]. Didactief, 45 (4), 24 – 25.

Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W. & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. [Prerequisites for effective formative assessment.] Een praktische review. Den Haag: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Bijdragen op conferenties

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016, May). Formatief toetsen in de klas: Bevorderende en belemmerende factoren. [Formative assessment in the classroom: Promoting and hindering factors.] Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2016, April). The use of formative assessment by teachers in secondary education in The Netherlands. Paper presented at the American Educational Research Association conference, Washington D.C., USA.

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016, April). Factors influencing the use of formative assessment in the classroom. Paper presented at the American Educational Research Association conference, Washington D.C., USA.

Schildkamp, K. & Kippers, W. B. (2016, January). Technieken voor formatief toetsen in de klas. [Techniques to use formative assessment in the classroom.] Presentation at the Twents Meesterschap conference, Enschede, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2015, November). Formative assessment in secondary education. Poster presented at the National Fall School 2015 of the Interuniversity Center for Educational Sciences, Utrecht, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., Van der Kleij, F. M., Heitink, M. C., Hoogland, I., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2015, June). Formatief toetsen: De rol van de docent. [Formative assessment: The role of the teacher.] Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Leiden, The Netherlands.