Medewerkers

Medewerkers

Wilma Kippers, MSc. - ONDERZOEKER

Bezoekadres Gebouw Ravelijn, kamer 5440
T: 053 489 5340
E: w.b.kippers@utwente.nl

Profiel en werkzaamheden

Ik ben sinds februari 2015 werkzaam als promovenda binnen het project Datateams van ELAN Docentontwikkeling. Ik doe onderzoek naar formatief toetsen in het voortgezet onderwijs. Formatief toetsen houdt in dat er informatie uit assessments, zoals toetsen en observaties, wordt gebruikt om het onderwijs en het leren van leerlingen te verbeteren. Mijn onderzoek richt zich op drie vormen van formatief toetsen: opbrengstgericht werken, assessment for learning, en diagnostisch toetsen. Mijn eerste onderzoek richt zich o.a. op hoe en de mate waarin docenten opbrengstgericht werken en assessment for learning toepassen in de les. In mijn tweede en derde onderzoek ga ik in op de effecten van de datateam® methode op de kennis en vaardigheden van docenten en schoolleiders over opbrengstgericht werken en op het toepassen van maatregelen in de klas. Mijn vierde onderzoek gaat over de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT) van het Cito.

Opleiding en werkervaring

In 2013 heb ik de Academische Pabo afgerond aan Saxion Hogescholen Deventer/Universiteit Twente. Daarna ben ik gestart met de Master Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente. Dit was voornamelijk gericht op het ontwerp en de evaluatie van onderwijs- en leertrajecten op scholen. Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken: het gebruik van de datateam® methode in het basisonderwijs. In augustus 2014 ben ik afgestudeerd. Vanaf september 2014 tot februari 2015 ben ik werkzaam geweest als onderzoeker voor o.a. het project Datateams bij de Universiteit Twente.

Publicaties

Kippers, W., Wolterinck, C., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016). Strategieën voor formatief toetsen in de lespraktijk: onderzoek en concrete voorbeelden [Strategies for formative assessment in classroom practice: research and concrete examples; publication in Dutch]. In: R. Kneyber & D. Sluijsmans (red.) Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. The Netherlands: Phronese.

Hoogland, I., Schildkamp, K., Van der Kleij, F., Heitink, M. C., Kippers, W. B., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2016). Prerequisites for Data-Based Decision Making in the Classroom: Research Evidence and Practical Illustrations. Teaching and Teacher Education. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.012

Schildkamp, K., Kippers, W., Wolterinck, C., & Poortman, C. (2016). Formatief toetsen kan beter [Formative assessment can improve; publication in Dutch]. Didactief, 46 (6), 21.

Heitink, M. C., Van der Kleij, F. M., Veldkamp, B. P., Schildkamp, K., & Kippers, W. B. (2016). A Systematic Review of Prerequisites for Implementing Assessment for Learning in Classroom Practice. Educational Research Review, 17, 50-62. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2015.12.002

Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A, Kippers, W., & Veldkamp, B. (2015). Informatie-management [Information management; publication in Dutch]. Didactief, 45 (4), 24 – 25.

Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W. & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. [Prerequisites for effective formative assessment.] Een praktische review. Den Haag: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Bijdragen op conferenties

Schildkamp, K. & Kippers, W. B. (2017, January). Formatief toetsen in de klas: tips voor in de les [Formative assessment in the classroom: tips for during the lesson]. Presentation at the Twents Meesterschap conference, Enschede, The Netherlands.

Kippers, W. B., Poortman, C. L., Schildkamp, K., & Visscher, A. J. (2017, January). Development of educators’ data literacy through the data use intervention. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement, Ottawa, Canada.

Kippers, W. B., Wolterinck, C. H. D., Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Visscher, A. J. (2016, November). Teachers’ self-report on the use of assessment for learning and data-based decision making in secondary education. Paper presented at the International Fall School 2016 of the Interuniversity Center for Educational Sciences, Bad Schussenried, Germany.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., Van der Kleij, F. M., Heitink, M. C. Hoogland, I., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2016, October). A systematic review of prerequisites for implementing formative assessment in classroom practice. Paper presented at the Competence Theory, Research and Practice conference, Wageningen, The Netherlands.

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016, May). Formatief toetsen in de klas: Bevorderende en belemmerende factoren. [Formative assessment in the classroom: Promoting and hindering factors.] Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2016, April). The use of formative assessment by teachers in secondary education in The Netherlands. Paper presented at the American Educational Research Association conference, Washington D.C., USA.

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016, April). Factors influencing the use of formative assessment in the classroom. Paper presented at the American Educational Research Association conference, Washington D.C., USA.

Schildkamp, K. & Kippers, W. B. (2016, January). Technieken voor formatief toetsen in de klas. [Techniques to use formative assessment in the classroom.] Presentation at the Twents Meesterschap conference, Enschede, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2015, November). Formative assessment in secondary education. Poster presented at the National Fall School 2015 of the Interuniversity Center for Educational Sciences, Utrecht, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., Van der Kleij, F. M., Heitink, M. C., Hoogland, I., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2015, June). Formatief toetsen: De rol van de docent. [Formative assessment: The role of the teacher.] Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Leiden, The Netherlands.