Medewerkers

Medewerkers


Wilma Kippers, MSc. - ONDERZOEKER

Bezoekadres Gebouw Ravelijn, kamer 5436
T: 053 489 5340
E: w.b.kippers@utwente.nl

Profiel en werkzaamheden

Ik ben sinds februari 2015 werkzaam als promovenda binnen het project Datateams van ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Universiteit Twente. Ik doe onderzoek naar het formatieve gebruik van data in het voortgezet onderwijs. Het formatief gebruiken van data houdt in dat er informatie uit data, zoals toetsen en observaties, wordt gebruikt om het onderwijs en het leren van leerlingen te verbeteren. Vragen die centraal staan in mijn promotieonderzoek zijn: In welke mate en hoe worden data formatief gebruikt in de lessen door docenten in het voortgezet onderwijs? In hoeverre ontwikkelen docenten en schoolleiders kennis en vaardigheden over het formatief gebruiken van data tijdens de datateam interventie en wat hebben zij geleerd en waar hebben zij moeite mee? Hoe interpreteren docenten en leerlingen de Diagnostische Tussentijdse Toets rapportages en welke vervolgstappen besluiten zij te nemen om hun onderwijs/leren te verbeteren? Hoe nemen docenten maatregelen in de klas op basis van data tijdens het werken met de datateam interventie?

Opleiding en werkervaring

In 2013 heb ik de Academische Pabo afgerond aan Saxion Hogescholen Deventer/Universiteit Twente. Daarna ben ik gestart met de Master Educational Science and Technology aan de Universiteit Twente. Dit was voornamelijk gericht op het ontwerp en de evaluatie van onderwijs- en leertrajecten op scholen. Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar opbrengstgericht werken: het gebruik van de datateam® methode in het basisonderwijs. In augustus 2014 ben ik afgestudeerd. Vanaf september 2014 tot februari 2015 ben ik werkzaam geweest als onderzoeker voor o.a. het project Datateams bij de Universiteit Twente.

Publicaties

Kippers, W. B., Poortman, C. L., Schildkamp, K., & Visscher, A. J. (2018). Data literacy: What do educators learn and struggle with during a data use intervention? Studies in Educational Evaluation, 56, 21-31. doi: https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2017.11.001

Kippers, W., Wolterinck, C., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016). Strategieën voor formatief toetsen in de lespraktijk: onderzoek en concrete voorbeelden [Strategies for formative assessment in classroom practice: research and concrete examples; publication in Dutch]. In: R. Kneyber & D. Sluijsmans (red.) Toetsrevolutie: naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. The Netherlands: Phronese.

Hoogland, I., Schildkamp, K., Van der Kleij, F., Heitink, M. C., Kippers, W. B., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2016). Prerequisites for data-based decision making in the classroom: Research evidence and practical illustrations. Teaching and Teacher Education, 60, 377-386. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2016.07.012

Schildkamp, K., Kippers, W., Wolterinck, C., & Poortman, C. (2016). Formatief toetsen kan beter [Formative assessment can improve; publication in Dutch]. Didactief, 46 (6), 21.

Heitink, M. C., Van der Kleij, F. M., Veldkamp, B. P., Schildkamp, K., & Kippers, W. B. (2016). A systematic review of prerequisites for implementing assessment for learning in classroom practice. Educational Research Review, 17, 50-62. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.edurev.2015.12.002

Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A, Kippers, W., & Veldkamp, B. (2015). Informatie-management [Information management; publication in Dutch]. Didactief, 45 (4), 24 – 25. 

Schildkamp, K., Heitink, M., Van der Kleij, F., Hoogland, I., Dijkstra, A., Kippers, W. & Veldkamp, B. (2014). Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. [Prerequisites for effective formative assessment.] Een praktische review. Den Haag: Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek.

Bijdragen op conferenties

Kippers, W. B., Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Visscher, A. J. (2017, October). Interpretatie en vervolgstappen DTT door docenten en leerlingen [Interpretation and next steps DTT by teachers and students]. Posterpresentation at DTT conference, Utrecht, The Netherlands.

Wolterinck, C. H. D. & Kippers, W. B. (2017, October). Formatief toetsen als voorwaarde om te differentiëren in de klas [Formative assessment as prerequisite to differentiate in the classroom]. Presentation at Carmel Docentendag, Ede, The Netherlands.

Kippers, W. B., Poortman, C. L., Schildkamp, K., & Visscher, A. J. (2017, June). Begeleiding in datagebruik in het VO: wat hebben docenten en schoolleiders geleerd? [Professional development in data use in secondary education: what have teachers and school leaders learned?] Presentation at the Onderwijs Research Dagen, Antwerpen, Belgium.

Kippers, W. B., Wolterinck, C. H. D., Coenders, F., & Schildkamp, K. (2017, May). Onderzoek en praktijk: formatief toetsen in de lespraktijk [Research and practice: formative assessment in the lesson]. Presentation at ELAN symposium, Enschede, The Netherlands.

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., & Schildkamp, K. (2017, April). Formatief toetsen voor het ontwikkelen van een feedbackcultuur [Formative assessment to develop a feedback culture]. Presentation at Carmel Schoolleidingendag, Garderen, The Netherlands.

Schildkamp, K. & Kippers, W. B. (2017, January). Formatief toetsen in de klas: tips voor in de les [Formative assessment in the classroom: tips for during the lesson]. Presentation at the Twents Meesterschap conference, Enschede, The Netherlands.

Kippers, W. B., Poortman, C. L., Schildkamp, K., & Visscher, A. J. (2017, January). Development of educators’ data literacy through the data use intervention. Paper presented at the International Congress for School Effectiveness and Improvement, Ottawa, Canada.

Kippers, W. B., Wolterinck, C. H. D., Schildkamp, K., Poortman, C. L., & Visscher, A. J. (2016, November). Teachers’ self-report on the use of assessment for learning and data-based decision making in secondary education. Paper presented at the International Fall School 2016 of the Interuniversity Center for Educational Sciences, Bad Schussenried, Germany.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., Van der Kleij, F. M., Heitink, M. C. Hoogland, I., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2016, October). A systematic review of prerequisites for implementing formative assessment in classroom practice. Paper presented at the Competence Theory, Research and Practice conference, Wageningen, The Netherlands.

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016, May). Formatief toetsen in de klas: Bevorderende en belemmerende factoren. [Formative assessment in the classroom: Promoting and hindering factors.] Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Rotterdam, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2016, April). The use of formative assessment by teachers in secondary education in The Netherlands. Paper presented at the American Educational Research Association conference, Washington D.C., USA.

Wolterinck, C. H. D., Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. (2016, April). Factors influencing the use of formative assessment in the classroom. Paper presented at the American Educational Research Association conference, Washington D.C., USA.

Schildkamp, K. & Kippers, W. B. (2016, January). Technieken voor formatief toetsen in de klas. [Techniques to use formative assessment in the classroom.] Presentation at the Twents Meesterschap conference, Enschede, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., & Poortman, C. L. (2015, November). Formative assessment in secondary education. Poster presented at the National Fall School 2015 of the Interuniversity Center for Educational Sciences, Utrecht, The Netherlands.

Kippers, W. B., Schildkamp, K., Van der Kleij, F. M., Heitink, M. C., Hoogland, I., Veldkamp, B. P., & Dijkstra, A. (2015, June). Formatief toetsen: De rol van de docent. [Formative assessment: The role of the teacher.] Paper presented at the Onderwijs Research Dagen, Leiden, The Netherlands.