Medewerkers

Medewerkers

Floor Binkhorst

Kamer: Ravelijn 5432
T: 053 - 489 6670
E: f.binkhorst@utwente.nl

In 2010 heb ik mijn opleiding Natuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond. Daar ben ik afgestudeerd in de richting wetenschapscommunicatie. Als afstudeerproject heb ik onderzoek gedaan naar de studiekeuze van scholieren. Het doel was om erachter te komen welke ervaringen of activiteiten bijdragen aan een positievere attitude van scholieren tegenover bètawetenschap. Na mijn afstuderen heb ik drie jaar gewerkt bij Kenniscentrum Bèta Techniek in Arnhem, waar ik veel ervaring heb opgedaan met allerlei initiatieven en activiteiten om bèta-onderwijs te stimuleren en innoveren.

Sinds augustus 2013 ben ik werkzaam als promovenda bij ELAN. Mijn promotieonderzoek richt zich op  docentontwikkelteams (DOTs) die door ELAN georganiseerd worden. Bij deze DOTs komen bètadocenten van verschillende middelbare scholen maandelijks bij elkaar op de UT.  Gezamenlijk werken zij aan vernieuwing of verbetering van hun onderwijs. DOTs worden gezien als een effectief middel voor professionalisering van docenten in het voortgezet onderwijs. Daarnaast ontstaat er via deze teams een kanaal voor de introductie van moderne wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in de school. Het doel van mijn promotieonderzoek is om de kritische succesfactoren voor de inrichting en uitvoering van DOTs in kaart te brengen. Daarnaast ga ik onderzoeken op welke wijze optimalisatie van deze factoren kan leiden tot verbeterde opbrengsten.