Stichting Vivente

Samenwerking UT en Stichting Vivente

De Universiteit Twente en Stichting Vivente (omgeving Zwolle) hebben in 2014 een samenwerkingsovereenkomst getekend. In het kader van deze samenwerking is er in het schooljaar 2014-2015 op twee basisscholen gestart met het werken met de datateam® methode. Ook de werkgroep ‘Opbrengsten’, bestaande uit schoolleiders en intern begeleiders, is gestart met de datateam® methode onder begeleiding van de Universiteit Twente.