Ministerie OCW + CvTE

Samenwerking UT en Ministerie OCW + CvTE

De Universiteit Twente en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werken al een aantal jaren samen in het project Datateams. Begin 2012 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend, waarna de Universiteit Twente in de periode 2012-2014 tien teams volgens de datateamĀ® methode heeft begeleid, bij scholen door het hele land. Het onderzoek van de UT dat hier aan gekoppeld is liep tot de zomer van 2016.

In september 2015 zijn opnieuw zes datateams van start gegaan, bij scholen die meedoen aan de pilot van de Diagnostische Tussentijdse Toets (DTT). Deze scholen gaan aan de slag met de resultaten voor de kernvakken Nederlands, Engels of wiskunde. De UT voert overkoepelende onderzoek uit naar de inzet van de datateamĀ® methode voor het gebruiken van data, zoals data afkomstig uit de Diagnostische Tussentijdse Toets. Het Ministerie OCW is hierbij opdrachtgever, de UT werkt in dit deelproject tevens samen met het College van Toetsen en Examens (CvTE).