UTFaculteitenBMSDept LDTELANDatateamsNieuwsUT en Carmel tekenen samenwerkingsovereenkomst

UT en Carmel tekenen samenwerkingsovereenkomst

Stichting Carmelcollege en de Universiteit Twente gaan intensiever samenwerken en formaliseren hun samenwerking. Deze week tekenden Thom Palstra, rector magnificus van de Universiteit Twente, en Romain Rijk, voorzitter van het College van Bestuur van Stichting Carmelcollege, een samenwerkingsovereenkomst.

De twee partijen willen samen onder meer de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek verder verhogen. De wisselwerking tussen onderzoek en de praktijk staat central. 

Al enkele jaren werken de UT en Carmel - met 50 schoollocaties en ruim 38 duizend leerlingen een van de grootste scholengemeenschappen van het land – succesvol samen op het gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Zo hebben de twee instellingen bijvoorbeeld gezamenlijk hoogwaardige kennis op het gebied van onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering ontwikkeld, werken ze samen bij (promotie)onderzoeken op het gebied van datagebruik, formatief toetsen en duurzaamheid en doen verschillende scholen van Carmel mee aan activiteiten van het Pre-U programma van de UT. De door de UT ontwikkelde ‘datateam methode’ is bovendien één van de meest gebruikte kwaliteitszorgsystemen binnen Carmel. 

Wisselwerking onderzoek en praktijk

Met de samenwerkingsovereenkomst formaliseren Carmel en de UT nu hun samenwerking. Volgens Kim Schildkamp, die de samenwerking vanuit de UT coördineert, staat de wisselwerking tussen onderzoek en de praktijk centraal. “Vanuit de praktijk worden er bijvoorbeeld vragen gesteld die ook wetenschappelijk gezien interessant zijn om te onderzoeken. Dit onderzoek levert dan weer nieuwe kennis op. Deze nieuwe kennis kunnen de Carmel scholen vervolgens toepassen om het onderwijs te verbeteren.”

Door samen te werken willen Carmel en de UT het onderwijs verbeteren en (wetenschappelijke) kennis ontwikkelen rondom thema’s zoals datagebruik, formatief toetsen en de duurzaamheid van onderwijsvernieuwingen. De twee partijen hebben onder meer afgesproken dat Carmel er naar streeft onderzoek van de UT te gebruiken als input voor onderwijsontwikkeling en kwaliteitsverbetering, dat de UT vragen vanuit de Carmel scholen tracht in te bedden in haar onderzoek en dat de twee partijen zich samen inzetten voor het opzetten en uitvoeren van nieuw onderzoek.