Inleiding

wat is De datateam® methode?

Om opbrengstgericht werken vorm te geven maken we in dit project gebruik van de datateam® methode, een methode is sinds 2009 ontwikkeld en onderzocht is aan de Universiteit Twente.

Via de datateam® methode werken teams van docenten en schoolleiding lerende wijs aan het oplossen van concrete vraagstukken, met behulp van beschikbare data op hun school. Dit kan in alle sectoren van het onderwijs: primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en beroeps onderwijs (MBO/HBO). Door aan de slag te gaan met de datateam® methode werken de leden van het team zowel aan hun eigen professionele ontwikkeling, als aan onderwijsverbetering aan de hand van specifieke problemen.

Problemen waar teams via de datateam® methode aan werken zijn bijvoorbeeld tegenvallende prestaties voor een bepaald vak, doorstroom van leerlingen en dalende examenresultaten. Essentieel hierbij is dat het probleem dat het team kiest belangrijk is voor de school.

Dr. Kim Schildkamp (projectleider en oprichter project Datateams) geeft in de volgende video een algemene toelichting op de datateam® methode.