Project Datateams Universiteit Twente

Contact gegevens


•School/locatie:

•Contactpersoon en functie:

•Adres:

•Postcode en plaats:

•Telefoonnummer:

•E-mailadres:


Deelname aan DTT pilot met:


Nederlands

Engels

Wiskunde


Welk vak wilt u onder de loep nemen?

Let op: met het gekozen vak moet u ook deelnemen aan de DTT pilot van het CvTE!


Nederlands

Engels

WiskundeWat is het probleem bij het gekozen vak c.q. waar bent u als school ontevreden over?

Geef een korte omschrijving.Voor wie is het een probleem?

Wie zijn bij dit probleem betrokken en waarom is dit probleem belangrijk voor de school?Welke data zijn voorhanden om probleem te ‘bewijzen'?

Geef een korte omschrijving van welke data gebruikt zouden kunnen worden bij het gekozen probleem. NB: deze data hoeven (nog) niet verzameld te zijn!Ruimte voor eventuele opmerkingen