Zie Het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek is in september 2018 van start gegaan bij de Universiteit Twente en de betrokken instellingen Dimence, GGZ inGeest, Mediant en GGnet. 

Ongeveer 1 jaar lang zullen patiënten worden geworven voor deelname aan het onderzoek. Na afloop van het onderzoek (rond september 2020) ontvangen deelneemers een samenvatting van de resultaten.