Het onderzoek

Resultaten van het onderzoek

Het onderzoek is in mei 2018 van start gegaan bij de Universiteit Twente en de betrokken instellingen Dimence, GGZ inGeest, Mediant en GGnet. 

Ongeveer 1 jaar lang zullen patiënten worden geworven voor deelname aan het onderzoek. Na afloop van het onderzoek ontvangen deelneemers een samenvatting van de resultaten.