Zie Agenda

Promotie Kamia Handayani

ELECTRICITY & CLIMATE CHANGE - SEEKING FOR THE TRIPLE NEXUS OF ELECTRIFICATION, CLIMATE CHANGE MITIGATION, AND CLIMATE CHANGE ADAPTATION

Voor meer informatie zie de Engelse website.