Regelingen, procedures, documenten

BSA Bindend StudieAdvies en hoorzitting

Als eerstejaars TW-student ontvang je uiterlijk 12 augustus 2016, per e-mail, jouw Bindend StudieAdvies (BSA). Wanneer je meent dat je ten onrechte een voornemen tot negatief BSA hebt gekregen, kun je binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze e-mail een hoorzitting aanvragen bij het opleidingsbestuur van TW. Dit verzoek kun je sturen naar BOZ-TW-CES@utwent.nl. De hoorzitting zal plaatsvinden op dinsdag 23 augustus 2016. Uiterlijk vrijdag 26 augustus stelt het opleidingsbestuur je per e-mail in kennis van haar besluit. Je ontvangt dan een definitief BSA. Dit kan een definitief negatief BSA zijn of een uitgesteld BSA.

Zie hier voor meer informatie.