UTAlumni NetwerkNieuwsDe "Biezeno Award 2021 for Engineering Mechanics" is toegekend aan Dr. Meghshyam Shisode

De "Biezeno Award 2021 for Engineering Mechanics" is toegekend aan Dr. Meghshyam Shisode

Dr. Meghshyam Shisode won de Biezeno-prijs voor zijn uitstekende promotieonderzoek naar het modelleren van wrijving en optimalisatie van oppervlaktetextuur voor vormtoepassingen.

Hij verdedigde zijn proefschrift op 28 oktober 2020 aan de Universiteit Twente. Zijn promotor was professor Ton van den Boogaard en zijn co-promotor was dr. Javad Hazrati. Zijn onderzoek vond plaats bij de leerstoel Nonlinear Solid Mechanics aan de Universiteit Twente. Het project is uitgevoerd in samenwerking met Tata Steel Europe, IJmuiden en Material Innovation Institute (M2i). 

Lees meer in het Engelstalige bericht.