Marina van Damme: de eerste promovendus was een vrouw

Marina van Damme: de eerste promovendus aan de THT was een vrouw

Ken je dat verhaal dat de campus eigenlijk niet was toegerust op vrouwen, omdat ‘meisjes met andere bedoelingen studeerden dan om ingenieur te worden’? Laat het nu net een vrouw zijn die de eerste promovendus van de Technische Hogeschool Twente (THT) was.

Marina van Damme tijdens de Innovatielezing 2015

 

“We hebben meer rolmodellen nodig.”

Marina van Damme, in UT-nieuws (2011)

In de zomer van 1965 zet Marina van Damme haar handtekening onder haar doctorsbul en wordt daarmee de eerste promovendus aan de THT. De loopbaan van Marina van Damme begint echter al eerder en niet in Twente. In 1947 besluit Marina om Chemische Technologie te gaan studeren aan de Technische Hogeschool Delft. Ze studeert met renteloze voorschotten aan het mannenbolwerk. In 1953 studeert ze af als chemisch technoloog. Het is de start van een glansrijke carrière. Na vijf leerzame jaren bij het Centraal Laboratorium van TNO in Delft, stapt ze over naar Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie, KNZ (tegenwoordig gefuseerd tot Akzo Nobel). Eerst als research-medewerker, later als hoofd van het laboratorium en als adjunct-directeur van KNZ. In die periode is ze ook de eerste promovendus van de Technische Hogeschool Twente.

Marina van Damme (tweede van rechts) is op 3 juni 1965 de eerste promovendus aan de THT. Haar promotor is prof.dr. Ketelaar van de GU Amsterdam (tweede van links). Ook rector magnificus Berkoff was aanwezig bij de promotie (geheel links).

Rond haar veertigste besluit ze dat het weer tijd wordt voor iets heel anders. Het onderzoek laat ze achter zich en ze gaat zich richten op business development. Toegegeven, het is een sprong in het diepe, maar uiteindelijk een zeer succesvolle. In 1977 wordt ze namelijk directeur Chemische Strategie bij Akzo Nobel en adviseert ze jarenlang de Raad van Bestuur over strategische en operationele plannen en over investeringsprojecten en acquisities.

“Je kunt echt je hele leven lang leren.”

Marina van Damme, in UT-nieuws (2011)

Tijdens haar gehele carrière heeft Marina de kans gekregen zich te blijven ontwikkelen. Deze stap extra gunt ze andere vrouwen ook. Daarom wordt jaarlijks de Marina van Dammebeurs uitgereikt aan veelbelovende vrouwelijke alumni van de vier technische universiteiten (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen). Deze beurs is erop gericht om een jonge ambitieuze alumna de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen, om haar kansen in haar loopbaan en op de arbeidsmarkt te vergroten. En om ook eens die sprong in het diepe te wagen. Haar motivatie is dat vrouwen – ook in deze tijd - nog steeds niet altijd dezelfde kansen krijgen als mannen. En ook dat vrouwen niet altijd de middelen hebben of krijgen om zichzelf door te ontwikkelen. Daar is de Marina van Dammebeurs dan voor!

Marina van Damme met oud-winnaressen van haar beurs onder de appelboom

Samen vormen de winnaressen van deze beurs het inspirerende en actieve ‘Marina van Damme netwerk’. Dit netwerk is Marina van Damme zeer dierbaar. Ze hoopt dat de winnaressen elkaar en andere vrouwen blijven motiveren en ondersteunen om carrierestappen te zetten. Ze is onwijs trots op ‘haar’ vrouwen. Ieder jaar komen ze samen bij haar thuis, met mooi weer zitten ze onder de appelboom in haar tuin en zolang ze leeft wil ze zich blijven inzetten voor het netwerk. “We hebben meer rolmodellen nodig”, vertelt Marina aan het UT-nieuws in 2011. Zolang vrouwen maar niet stil blijven zitten, en blijven denken over de volgende stap in de loopbaan, dan heeft Marina haar doel bereikt.

Bron: UT-nieuws Magazine 2011 en Universiteitsfonds Twente