Zie Promotiekalender

Promotie Annisa Joviani Astari

GLOBAL SUSTAINABILITY AGENDA AND INSTITUTIONAL CHANGE - POWER RELATIONS, HISTORICAL INSTITUTIONALISM, AND DISCOURSE ANALYSIS IN THE INDONESIAN PALM OIL SECTOR

Voor meer informatie zie de Engelse website.