Zie Promotiekalender

Promotie Duraivelan Palanisamy

Colloidal clusters: Brownian Dynamics, flow, stress and aggregation

Voor meer informatie zie de Engelse website.