Zie Promotiekalender

Promotie Ben Hattink

SPORT AS VALUE CREATOR FOR ENTREPRENEURSHIP - A PERSPECTIVE FOR CREATING MULTI-VALUES IN eNTREPRENEURSHIP THROUGH SPORT BY ELITE SPORT ORGANIZATIONS

Voor meer informatie zie de Engelse website.