Laureatenbijeenkomst

Laureatenbijeenkomst

Het College van Bestuur nodigt aan het einde van het kalenderjaar alle (oud) medewerk(st)ers en studenten uit die in dat jaar een belangrijke onderscheiding, prijs, persoonlijke subsidie etc. hebben ontvangen. Het College van Bestuur hecht er aan om successen met elkaar te delen en te vieren in een feestelijke setting.

Denkt u dat er iemand in aanmerking komt voor de laureatenbijeenkomst? Dan kunt u daarvan tot 30 november 2017 melding maken bij Marjo Damhuis-Bonnes, T 053-489 4424, Laureates-AZ@utwente.nl

Het College van Bestuur gaat uit van de volgende criteria:

  • De prijs of onderscheiding dient UT-breed of UT overstijgend zijn
  • 2e en 3e prijzen komen, in beginsel, niet in aanmerking
  • De betrokkene moet op het moment van winnen medewerker of student van de UT zijn
  • Er mag geen sprake zijn van samenwerkingsverbanden (met andere organisaties of een gezamenlijke subsidie / grant)
  • In geval van twijfel beslist het College van Bestuur 

De datum waarop de laureatenbijeenkomst in 2017 zal plaatsvinden is:

maandag 11 december van 16.00 – 18.00 uur in de Agora zaal, gebouw Vrijhof.