Vergaderschema

2016

4 juli 2016

29 augustus 2016

19 september 2016

24 oktober 2016

28 november 2016

12 december 2016

23 januari 2017

27 februari 2017

27 maart 2017

24 april 2017

22 mei 2017

26 juni 2017

Extra vergadering:

28 november 2016 van 12.00-13.30 uur: Jaarevaluatie i.k.v. borging toetsing.

Vergaderdag: maandag

Locatie: NH 117

Tijdstip: 10:00-12:00, tenzij anders vermeld

Correspondentie sturen naar:

Email: BOZ-GZW-CES@utwente.nl