GMA 2021

Invitation

UT Kring General Members Assembly

You are hereby cordially invited to attend the UT Circle General Membership Meeting. Sign up by email to d.h.degroot@utwente.nl with sign up ALV UTK and name in the subject line.

Agenda

 1. Opening
 2. 2020/2021 AGM report + 2020 supplement
 3. Announcements
 4. Annual report
 5. Financial report
 6. Audit Committe
 7. Discharge of Treasurer
 8. Appointment of new audit committee
 9. Budget
 10. Resignation:
  1. Anita van Dijk  (treasurer) -  re-electable    
  2. Dirk de Groot (chairman) -  re-electable
 11. Any other business
 12. Closing 

The financial documents can be inspected on Monday 15 and Wednesday 17 November from 12.30 - 13.30 hours. If you would like to make use of this opportunity, please mail an appointment stating date and time to f.a.vandijk@utwente.nl. The documents can then be inspected via TEAMS.Stukken ALV 2021

 • Annual report UT Kring 2020/2021

  UT Kring members:

  UT Kring membership currently stands at: 1,225

  Board composition:

  • Chairman: Dirk de Groot
  • Treasurer: Anita van Dijk
  • Secretary: Hannie Rensink
  • GEWIS delegate: Maarten Fokkinga

  BOARD ACTIVITIES:

  The board met twice a month through MS Teams

  In the past year, the board's activities included the following topics:

  Digital sale of cinema tickets as Farm Bosch was closed.

  ACTIVITIES SEPTEMBER 2020 TO AUGUST 2021

  Unfortunately, due to the Covid 19 pandemic, no activities could be organised.

 • GMA minutes 2020 (Dutch)

  Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  1 december 2020

  Aanwezig:  8 leden en het  UTK bestuur.

  Opening:

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

  Verslag van de ALV 2019:

  • Tekstueel: aanpassen naam Jose en corana ipv corona.
  • Verslag wordt vastgesteld.

  Mededelingen:

  De ALV is een unicum ivm Corona via MS Teams. Trudie is niet aanwezig ivm ziekte. Hannie wel aanwezig maar de camera weigert daarom niet in beeld. Laatste 8 maanden waren een bizondere ervaring, alle activiteiten in de koelkast. Activiteiten commissie groot aangekondigd in de vorige ALV maar helaas was er een onvoldoende klik en is de activiteitencommissie inmiddels gestopt, dit is door het bestuur gehonoreerd.

  Jaarverslag:

  • Op verzoek van de activiteitencommissie wordt een aanvulling gemaakt op het jaarverslag m.b.t. het stoppen van de actieviteitencommissie.
  • Het jaarverslag wordt vastgesteld.
  • Op de inhoudelijke vragen komen we terug in de rondvraag.

  Financieel verslag:

  Het jaarverslag lag voor leden ter inzagen. Anita geeft een toelichting.

  Kascommissie:

  De kascommissie heeft de controle gedaan en goed bevonden. De penningmeester wordt gedechargeerd.

  Nieuwe kascommissie:

  Marjo Bos en Hennie Bevers. Er wordt gezocht naar een nieuw reservelid.

  Begroting:

  Anita geeft een toelichting op de begroting. I.v.m. Corona moeten we verder zien hoe we het geld gaan besteden. De begroting wordt vastgesteld.

  Aftreding:

  Sander treedt af en  is niet herkiesbaar. Hannie treedt af, is herkiesbaar en benoemd voor de komende 2 jaren.

  Rondvraag:

  Ellen: stoppen niet opgenomen in jaarverslag. Het bestuur geeft aan dat dit alsnog wordt toegevoegd.  Uitnodigingen voor de ALV ook graag per mail. Sub-verenigingen zijn wel allen benaderd

  Sander: onvoldoende klik tussen de commissie en het bestuur. Ook dit gaan we toevoegen.

  In de volgende ALV  wordt medegedeeld dat er een aanvulling is gedaan op het verslag. Het nieuwe verslag komt op de website.

  Diane: hoe verder met de activiteiten. E.e.a. heeft de hoogste prioriteit en zal worden besproken op de eerstvolgende bestuursvergadering.

 • Addition annual report 2020

  Activities committee: the members of the activities committee have resigned from their positions, mainly due to a difference of opinion regarding the functioning of the committee and the board.

  There was insufficient conection to continue the cooperation.