Uitnodiging ALV 2020 UT Kring

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering UT Kring

Bij deze wordt u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van de UT-Kring. Aanmelden per email naar d.h.degroot@utwente.nl met  aanmelden ALV UTK en naam in de onderwerpregel.

Datum:                      1 december 2020
Aanvang:                     12.30 uur       
Plaats:                         digitaal via MS TEAMS 

Agenda

 1. Opening
 2. Verslag ALV  2018/2019
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag
 6. Kascommissie
 7. Dechargeren penningmeester
 8. Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Begroting
 10. Aftreden: Aftredend:  Sander Smit (niet herkiesbaar),Hannie Rensink (herkiesbaar)
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

De financiële stukken  kunnen worden ingezien bij Anita van Dijk. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar f.a.dijk@utwente.nl.