UTUT-KringArchiveGeneral Member AssemblyGMA 2020Verslag van de ALV 5 november 2019

Verslag van de ALV 5 november 2019

UT-Kring

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van  5 november 2019

Aanwezig:  6 leden en het  UTK bestuur.

Opening: De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Verslag van de ALV 2019: Het verslag wordt inhoudelijk en tekstueel goedgekeurd.

Mededelingen: Activiteiten commissie  is uitgebreid. De cie. bestaat uit  Trudie, Ellen, Sander, Jose

Profilering UTK: U-today uitnodigen op de sportieve dag en ook proberen de sub-verenigingen bij de sportieve dag te betrekken. Introductie nieuwe medewerkers is punt van bespreking met dir. HRM Joost Sluys.

Jaarverslag: Ellen geeft een presentatie van de activiteiten en er wordt aandacht besteed voor nieuwe activiteiten.

Relatie met nieuwe cateraar:  we hebben contact met Appèl zowel telefonisch als in overleg.

Financieel verslag: Het verslag lag  voor de leden ter inzage.   Anita presenteert de overzichten en geeft uitleg.

Kascommissie: Cees van Vilteren: 22 oktober de controle uitgevoerd en alle stukken zagen er perfekt uit en alle jaar stukken zijn goed gekeurd. Complimenten voor Anita van de kascie. Penningmeester wordt gedechargeerd. 

Nieuwe kascommissie:

Begroting: Anita geeft een toelichting op de begroting. De begroting wordt goedgekeurd.

Aftreding: Ellen stapt uit het bestuur. Dirk overhandigt een kadobon. Sander neemt plaats in het bestuur met als takenpakket activiteiten. Sander stelt zich voor. Eddy ter Heyne, contactpersoon GEWIS, stapt om persoonlijke omstandigheden uit het bestuur. Maarten Fokkinga wordt de nieuwe contactpersoon GEWIS. De voorzitter en de penningmeester worden benoemd er waren geen tegenkandidaten.

Rondvraag: Sharepoint: Sander geeft uitleg.  Hierop kunnen gezamenlijke documenten geplaatst worden. Hiervoor moeten rechten worden verleend aan bepaalde personen. Hierover moeten nog beslissingen worden genomen.