UTUT-KringArchiveGeneral Member AssemblyGMA 2020Jaarverslag van de UT Kring 2019/2020

Jaarverslag van de UT Kring 2019/2020

UT Kring leden:

Het aantal leden van de UTK Kring bedraagt momenteel:   1320.   Per 1-9-2018 was dat 1320.

Samenstelling bestuur:

Voorzitter:                                       Dirk de Groot
Penningmeester:                            Anita van Dijk
Secretaris:                                      Hannie Rensink
Activiteiten:                                    activiteitencie.: Trudie Hondelink, Sander Smit, Ellen Diepeveen, Jose Wesseler
Afgevaardigde GEWIS:                  Maarten Fokkinga

Bestuursactiviteiten:

Het bestuur vergaderde 2 keer per maand totdat de Corana-pandemie en de maatregelen op UT dit niet meer mogelijk maakten.

Het bestuur heeft  zich het afgelopen jaar o.a. bezig gehouden met de volgende onderwerpen:

Voorbereidingen voor de sportieve dag, die helaas ook niet door kon gaan.  Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de directeur HRM, Joost Sluys.  De activiteitcie. is uitgebreid en is een uitvoerend orgaan. Om dit alles in goede banen te leiden is hiervoor een reglement gemaakt.  Met de visvereniging is een overleg geweest omtrent de buitenleden.

Het up to date houden van de website en  informatie op facebook, het organiseren van onderstaande activiteiten.

Activiteiten september 2019 tot en met augustus 2020

Alle activiteiten zijn terug te lezen op onze website: www.utwente.nl/ut-kring/archief/activiteiten/.