UTFacultiesTNWClustersResearch groupsPCSNews and EventsNewsMoleculen bouwen met duurzame elektriciteit - Electrons to chemical bonds (E2CB)

Moleculen bouwen met duurzame elektriciteit - Electrons to chemical bonds (E2CB)

Het financieringsinstrument ‘Perspectief voor de Topsectoren’ beloont gebieden waarin Nederland, in bedrijfsleven en research, sterk is. NWO-TTW (Toegepaste en Technische Wetenschappen) voert dit programma uit in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij 1 van deze projecten, t.w. Moleculen bouwen met duurzame elektriciteit (Electrons to chemical bonds (E2CB), is de vakgroep PCS betrokken

Moleculen maken met elektriciteit, elektrochemie, kan een belangrijke rol spelen in het terugdringen van de CO2-uitstoot in de chemie. Het is op die manier ook mogelijk om overschotten uit wind- en zonneënergie op te slaan in chemische bindingen. De onderzoekers gaan onder meer werken aan de productie van methaan, vloeibare koolwaterstoffen en ammoniak, en aan de omzetting van biomassa in nuttige chemische bouwstenen. Op weg naar 90 procent minder CO2-uitstoot in 2050.

Partners: Avebe, Brightlands, Hyet, Nuon, Proton Ventures, Rijksuniversiteit Groningen, Shell, Smartport, Tata Steel, TU Delft, TU Eindhoven, TNO, Universiteit Leiden, Universiteit Twente, WUR, Yara.