UTFacultiesTNWResearchDept CEPCF2009Overlijden Prof. dr. Jorrit Mellema

Overlijden Prof. dr. Jorrit Mellema

Jorrit Mellema21-III-1943 **** 05-IX-2009


Tot onze droevenis is afgelopen zaterdag 5 september onze voormalige leerstoelhouder


Prof. dr. Jorrit Mellema


na een slopende ziekte, overleden. Jorrit Mellema kwam op 1 maart 1967 bij de toenmalige Faculteit Technische Natuurkunde in dienst als wetenschappelijk medewerker, waar hij zich aansloot bij de leerstoel overdrachtsverschijnselen, de latere vakgroep Reologie.

Met behulp van in Twente ontwikkelde meetinstrumenten, nikkelbuizen en torsieresonatoren, heeft hij het, tot dan toe onbekende, viscoelastisch gedrag van een harde bollen dispersie in kaart gebracht. Op 1 maart 1991 volgde zijn benoeming tot Hoogleraar bij de vakgroep Reologie die hij tot zijn pensionering in 2004 geleid heeft. In die tijd kwamen gasthoogleraren en -onderzoekers uit binnen- en buitenland voor kortere of langere tijd naar Twente en is het microrheologisch onderzoek van complexe vloeistoffen verder uitgebouwd.

Wij herinneren hem ons als een gedreven onderzoeker die zich met succes ingespannen heeft om de natuurkunde van (complexe) vloeistoffen in Twente en de positie van Twente in den lande te versterken. Daarbij was hij voor zijn medewerkers een betrokken en loyaal collega en voor zijn studenten een inspirerend mentor.

We wensen zijn vrouw Sophie, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte.Annelies Cohn

Michel Duits

Dirk van den Ende

Frieder Mugele

Mariska van der Weide