Tijdschema verkiezingen Studenten Faculteitsraad TNW 2020

Stembureau TNW

Tijdschema verkiezingen Student en medewerkersleden Faculteitsraad TNW 2020

Donderdag 16 april

Peildatum ter vaststelling van het kiezersregister

Maandag 20 april

Vaststellen kiezersregister

Maandag 20 april

Kiezersregister ter inzage bij BFD/TNW, CR 3039.
Gelegenheid tot het indienen van verzoeken tot verbetering van het kiezersregister

Donderdag 23 april

Beslissing Stembureau op verzoek om verbetering kiezersregister

Maandag 27 april t/m 1 mei

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

Maandag 4 mei

Beslissing Decaan TNW

Maandag 1 juni

Dag kandidaatstelling tot uiterlijk 17:00h
Secretariaat TNW (CR 3037)
Mail: bfd-tnw@utwente.nl

Dinsdag 2 juni

Onderzoek kandidatenlijsten door Stembureau.
Betrokkenen van verzuimen schriftelijk in kennis stellen

t/m vrijdag 5 juni

Herstel verzuimen kandidatenlijsten

Donderdag 8 juni

Beslissing Stembureau over geldigheid kandidatenlijsten. Besluit ter inzage op het secretariaat van TNW (CR 3039)

Dinsdag 9 en woensdag 10 juni

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

Vrijdag 12 juni

Beslissing Decaan TNW geldigheid kandidatenlijsten

Dinsdag 16 juni
      09.00 uur

Vaststellen verzamellijsten door Stembureau (en openbaarmaking op webpagina?)

Dinsdag 16 juni

Verzending informatie over de verkiezingen door Stembureau

Dinsdag 16 juni

Inleveren informatie door deelnemers t.b.v. applicatie verkiezingen in VUUR

Maandag 22 juni

Donderdag 25 juni

Verzending 1e oproep om te stemmen

Verzending herinneringsmail

Maandag 22 juni vanaf 09.00  uur t/m vrijdag 26 juni tot 12.00 uur

Stemperiode

Vrijdag 26 juni

Openbaarmaking verkiezingsuitslag

Maandag 29 juni t/m dinsdag 30 juni

Aantekenen bezwaar bij Decaan TNW tegen beslissing Stembureau

Vrijdag 3 juli

Beslissing Decaan TNW