See (Clinical) internship master - specialization PPT

Post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog (in Dutch)

Positieve Psychologie & Technologie

Studenten die de masterspecialisatie Positieve Psychologie en Technologie (PPT) (of voorheen genaamd Geestelijke Gezondheidsbevordering) aan de UT hebben afgerond, en daarbinnen 520 uur (klinische) stage hebben gelopen (door middel van 20EC stage) en de BAPD hebben behaald, voldoen aan de toelatingseisen voor de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog.

PPT studenten ontvangen bij de diploma uitreiking een verklaring vooropleidingseisen GZ via de stagecoordinator. Die verklaring (screeningsformulier A) heb je nodig voor een eventuele aanmelding voor de GZ opleiding.

Meer informatie over de post-doctorale opleiding tot GZ-psycholoog kan worden verkregen bij onderstaande instellingen die deze opleiding aanbieden:

Samenwerkingsverband KUN en SPON (Stichting Praktijkinstellingen postdoctorale GGZ-opleidingen Oost-Nederland)
Vakgroep Klinische Psychologie / SPON
Postbus 9104
6500 HE Nijmegen
tel.: 024-3612511
fax: 024-3616117
e-mail: spon@psych.kun.nl

Stichting Postdoctorale Beroepsopleidingen GGZ Amsterdam
RINO Noord-Holland
Leidseplein 5
1017 PR Amsterdam
tel.: 020-6250803
fax: 020-6255979
e-mail: info@rino.nl

Samenwerkingsverband RuG en de Stichting praktijkinstellingen van de Postacademische Psy-opleidingen
Postbus 1225
9701 BEĀ  Groningen
tel.: 050-3688444
e-mail: beroepsopleiding@ppsw.rug.nl

RINO Zuid-Nederland
Postbus 88
6200 AB Maastricht
tel.: 043-3685315
fax: 043-3685396
e-mail: secretariaat@rinozuid.nl

Stichting PDO GGZ Leiden /Rotterdam
Stichting PDO GGZ Utrecht
p/a Centrale RINO Groep
Postbus 347 (St. Jacobsstraat 12-14, 3511 BS)
3500 AH Utrecht
tel.: 030-2306110
fax: 030-2306139
e-mail: info@crg.nl