(Clinical) internship master - specialization PPT

Opbouw stage PPT - FAQ's (in Dutch)

Opbouw Stage PPT (FAQ’s)

Fase 1: Loting stage

Schrijf je in op Blackboard voor de Pagina van Stage Master PPT. Dit is een Organization.

Houd de lotingsfasen in de gaten. Op BB wordt aangegeven voor welke datum je jouw voorkeuren kan doorgeven. Je kunt drie voorkeuren doorgeven in willekeurige volgorde. Je hoort van de stage-coördinator op welke voorkeur je mag gaan solliciteren. Mocht je worden afgewezen, dan kun je in een volgende fase een nieuwe poging doen.

Ga ondertussen ook zelf op zoek naar een stageplaats! Neem geen contact op met de instellingen op de lijst ‘reeds benaderde stageplaatsen’. Verdere informatie hierover is gegeven op het introductiecollege. Sheets en aanvullende informatie is te vinden op de Blackboard pagina (BB).

Fase 2: Stageplaats toegewezen

Als je bent aangenomen, laat dan een contract ondertekenen. Dit kan het voorbeeldcontract zijn dat op BB staat, of het contract dat gehanteerd wordt door de stage-instelling. Zorg ervoor dat het contract wordt ondertekend door 1 van de stage-coördinatoren. Ze zijn op dinsdagochtend van 9.00 tot 10.00 aanwezig op kantoor (B127b Cubicus) om dit te tekenen. Mochten ze niet aanwezig zijn, kun je het contract in het postvak leggen en later ophalen.

Op BB komt een overzicht welke intern begeleider jou gaat begeleiden tijdens jouw stage. De intern begeleiders zijn in dit geval ook de stage-coördinatoren (zie ondergetekenden). De extern begeleider is jouw begeleider in de stage-instelling.

Fase 3: Start stage

In de eerste weken van je stage stel je een stageplan op. Hierin staan de doelen waaraan je gaat werken in de stage-periode. Voeg ook de leerdoelen toe die je geformuleerd hebt tijdens de Master Vakken. Op BB staat een voorbeeld stageplan. Voor het eerste werkbezoek moet je een concept klaar hebben. Mail jouw intern begeleider het concept stageplan een week voor het werkbezoek. Tijdens de Terugkomdagen krijg je verdere uitleg over de voortgang van je stage en eventuele aanvullende opdrachten. Probeer in de eerste weken het onderwerp van opdracht van de workshopdag te bepalen en een start te maken met de uitvoer.

Optioneel: BAPD casuïstiek. Halverwege de stage zal je ongeveer het eerste BAPD verslag klaar hebben.

Na inhoudelijke goedkeuring van je extern begeleider, stuur je de BAPD casus naar jouw intern begeleider op voor beoordeling van de BAPD-eisen. Laat de eerste BAPD casus beoordelen voordat je met de tweede casus begint, om herhaling van ‘fouten’ te voorkomen.

Fase 4: Afronding Stage

Schrijf een stageverslag over jouw stageperiode. Een voorbeeld staat op BB. Maak een verbinding tussen het geleerde uit de Master vakken en de ervaringen uit de klinische praktijk. Maak daarnaast in 1 casusbeschrijving duidelijk hoe je deze kennis hebt kunnen toepassen. Dit kan een casus zijn tbv de BAPD en als je deze niet gaat behalen, dan kun je zelf een casus kiezen. Mocht je geen casus tot je beschikking hebben, krijg je een voorbeeldcasus van de stage-coördinatoren. Lever een week voor je tweede werkbezoek een conceptversie in bij jouw intern begeleider. Ter voorbereiding op het laatste werkbezoek geef je jouw extern begeleider het beoordelingsformulier dat ook op BB staat. Zowel het stageverslag als het beoordelingsformulier zullen in het laatste werkbezoek besproken worden.

Let op: als je een duidelijke planning hebt ten aanzien van de afstudeerdatum, realiseer je dan dat het cijfer twee weken van tevoren door de stage-coördinatoren bij BOZ moet zijn ingeleverd. Dit betekent dat je voor die tijd het volgende ingeleverd moet hebben bij ondergetekenden: het beoordelingsformulier, het stageverslag (incl. de casus) en de informatiepagina (opdracht workshop). Het cijfer van de stage is opgebouwd uit het cijfer van de informatiepagina, het cijfer voor je stageverslag en de beoordeling door externe en interne begeleider.

De stage-coördinator levert het cijfer in bij BOZ. De afronding van de BAPD staat los van de afstudeerdatum. Tot zes maanden na je afstuderen mag je de casuïstiek nog laten beoordelen door de intern begeleiders/BAPD-coördinatoren. Mocht dit niet lukken, dan kun je de BAPD verklaring via het NIP behalen. De route van aanvraag van de LOGO verklaring kan uitgelegd worden door het secretariaat PGT, Mevr. M. Smellink.

Marjolein Prenger

Stage/BAPD coordinator