Finished Projects

Effectiveness of Infrastructure Management in the Province Zeeland

Researchers: Andreas Hartmann & Geert Dewulf
Project Duration: October 2008 – March 2009
Project Partner: Rekenkamer Zeeland

Project Description (English):

The province Zeeland is responsible for the maintenance of 8.5% of the road network and 201 civil engineering objects. Based on a preliminary enquiry on the condition of the infrastructure objectives deferred maintenance is ascertained. However, the extent to which maintenance is deferred has not been determined. Moreover, it is unknown how the required maintenance is planned to be done. Although it is claimed that the quality of the infrastructure is sufficient, the relation between the existing quality level and the deferred maintenance remains unclear. Another point is the way of maintenance contracting and its effect on the performance of the infrastructure. In other words, it is unclear how infrastructure objectives, infrastructure interventions and infrastructure situation are aligned and optimized and how the management of the infrastructure in the province Zeeland is set up.

The objective of this research is to analyze the effectiveness of the infrastructure management in the province Zeeland.

Projectomschrijving (Nederlands):

De provincie Zeeland is verantwoordelijk voor het beheer van 8.5% van het wegennet in Zeeland waaronder 201 kunstwerken. Uit een vooronderzoek over het onderhoud van wegen bleek dat in Zeeland sprake is van achterstallig onderhoud bij kunstwerken en verhardingen. Hoe groot deze achterstand is, kon door het onderzoek niet exact worden aangegeven. Ook is niet bekend op welke wijze de achterstand wordt weggewerkt. Hoewel door de provincie is geconstateerd dat het kwaliteitsniveau van de infrastructuur redelijk is, is er onduidelijkheid over de verhouding kwaliteitsniveau tot achterstallig onderhoud. Bovendien is door het vooronderzoek geen uitspraak gedaan over de wijze waarop de provincie onderhoudsactiviteiten aan marktpartijen uitbesteed. Hoe contracten worden ingericht en welke potentiële gevolgen deze hebben voor de prestatie van de infrastructuur is evenmin bekend. Met andere woorden, de manier waarop de provincie Zeeland bij kunstwerken en verhardingen dat samenspel van beleidsdoelstellingen, daadwerkelijke onderhoudssituatie en onderhoudsproces optimaliseert, is onduidelijk. Samenvattend kan geconstateerd worden dat er een grote mate van onduidelijkheid bestaat over de doeltreffendheid van het beheer en onderhoud van infrastructuur bij de provincie Zeeland of, anders geformuleerd, over de manier waarop bij de provincie Zeeland een professioneel infrastructuur management vorm is gegeven.

Het doel van dit onderzoek is het de doeltreffendheid van het beheer en onderhoud bij de provincie Zeeland te analyseren.