Finished Projects

RAMS aspects for complex highway systems

Researcher: Pieter Tiemessen
Project Duration: February 2010 – August 2010
Project Partner: Arcadis

Projectomschrijving:

De RAMS prestaties beschrijven de belangrijkste gebruiksprestaties voor rijkswegen. Het toepassen van RAMS op de infrastructuur van snelwegsystemen is echter nieuw. Veel nadruk wordt gelegd op de invloed van technische installaties op de RAMS prestaties. Deze invloed is echter relatief klein. Er bestaat dus nog veel onduidelijkheid over welke factoren, met welke invloed, de RAMS prestaties van een snelwegsysteem beïnvloeden. Het toepassen van de RAMS systematiek op snelwegsystemen kan hierdoor onvolledig worden uitgevoerd. Bij machines, installaties of producten is relatief eenvoudig vast te stellen wat de oorzaak van het falen is. RAMS prestaties van een zulke systemen kunnen ook relatief eenvoudig ontworpen worden. Weginfrastructuur is doorgaans anders dan een machine, installatie of product. Enkele eigenschappen die hier aan bijdragen zijn de vele raakvlakken met omgeving en de beïnvloeding van het systeem door gebruikers. Daarbij komt dat de RAMS prestaties van een snelwegsysteem een multidisciplinair gebied is. Veel verschillende vakgebieden hebben invloed op de kwaliteit van het systeem. Er is kennis van veel verschillende vakgebieden nodig. Hierdoor blijft vooralsnog ook onduidelijk hoe groot de invloed van vakgebieden ten opzichte van elkaar is en vindt soms een eenzijdige kijk op het systeem plaats. De belangrijkste gebruiksprestatie die altijd door de wegbeheerder RWS verbeterd wil worden is de beschikbaarheid. Elke afsluiting van rijbanen die voorkomen kan worden draagt bij aan een betere service voor de weggebruiker. Een van de belangrijkste doelstellingen van RWS is het garanderen van vlot en veilig verkeer. Voor elke andere gebruiksprestatie van de RAMS aspecten geldt dit natuurlijk ook in zekere mate. Er moet gezocht worden naar mogelijke oplossingen of beheersmaatregelen die de belangrijkste gebruiksprestaties kunnen verbeteren. Inzicht in welke factoren de RAMS prestatie veel beïnvloeden zal hierbij helpen.

Doel van het onderzoek is het bepalen van factoren die de grootste invloed hebben op de RAMS aspecten van een complex weginfrastructuur systeem, en het opstellen van mogelijke beheersmaatregelen hiervoor.

Relatie tussen RAMS aspecten (CENELEC, 1999)