See Finished Projects

Risk and Opportunity Based Asset Management

Researcher: Tom Spaargaren
Project Duration: December 2008 – September 2009
Project Partner: Iter Fidelis

Projectomschrijving:

Binnen het bedrijfsproces van Iter Fidelis is er een grote hoeveelheid tools beschikbaar ten behoeve van de uitvoering van onderdelen van het proces van Risk Based Asset Management. Omdat een groot deel van de tools uit Frankrijk afkomstig zijn, is de toepassing ervan in de Nederlands Infrastructuursector veelal niet direct mogelijk, maar dient er eerst een vertaling- en aanpassingstraject plaats te vinden om toepasbaar te worden. Aan het voorliggend onderzoek ligt ten grondslag het probleem dat zich bij de toepassing van deze tools voordoet, dat er naast de hoge kosten voor licenties en onderhoud onvoldoende bekend is in hoeverre de toepassing en/of verdere ontwikkeling van bepaalde tools een

meerwaarde hebben binnen het proces van Risk Based Asset Management van infrastructuur en daarmee binnen het bedrijfsproces van Iter Fidelis. Iter Fidelis heeft wat dit betreft onvoldoende inzicht in de behoeftes vanuit de markt. Ook is onvoldoende bekend welke tools binnen het proces van Risk Based Asset Management toebehoren aan de procesactiviteiten, welke aanvullend zijn hierin en welke van deze activiteiten inmiddels door opdrachtgevers en opdrachtnemers worden uitgevoerd. Om tot de bepaling van de functionaliteiten te kunnen komen is het van belang te weten hoe het proces van Risk Based Asset Management is opgebouwd en wat de hoofdactiviteiten zijn. Vanuit de hoofdactiviteiten kunnen de benodigde functionaliteiten van de RBAM-tools worden vastgesteld. Omdat het proces van Risk Based Asset Management een relatief nieuw begrip is in de infrastructuur sector in Nederland en zodoende een nog onvoldoende gedefinieerd generiek proces heeft, ligt in het vaststellen van een procesmodel voor Risk Based Asset Management de eerste grote uitdaging van dit onderzoek.

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een procesmodel voor Risk Based Asset Management van infrastructuur en het bepalen de functionaliteiten van de procesondersteunende Risk Based Asset Management tools. Daarop opbouwend zalen de keuzes die door het management team van Iter Fidelis gemaakt dienen te worden ten aanzien van de toepassing van de Risk Based Asset Management tools onderbouwd worden.