Finished Projects

Risk Based Life Cycle Decision Making

Researcher: Leon de Jonge
Project Duration: September 2009 – February 2010
Project Partner: Iter Fidelis

Project Description (English):

Infrastructure projects are increasingly tendered through DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) contracts. In these types of contracts, the contractors become more responsible for the design stage of the project and the long term effects on the asset. For this reason, contractors need to identify and make trade-offs between design alternatives in terms of required infrastructure performance and the consequent lifecycle costs. Another challenge is the related uncertainty in the trade-off. The civil engineering sector has limited experience in this decision making process.

The goal of this project is to enable this decision making between design alternatives for DBFM contractors. We design a risk-based approach in which non-conformity with the requirements involve costs to manage risks along the contract time-horizon. The first phase of the project is to develop a process model for the required steps in the decision making. We incorporate the experience with this process by other businesses. In the second phase of the project we use an infrastructure project to capture risks in a life-cycle cost model to compare associated design alternatives.

Projectomschrijving (Nederlands):

De Grond, Weg en Waterbouw (GWW) sector bevindt zich in een turbulente periode waarbij de publieke opdrachtgevers steeds meer aan de markt overlaten, de omvang van de projecten steeds groter wordt en er een herverdeling van de verantwoordelijkheden nagestreefd wordt. De publieke opdrachtgevers maken de opdrachtnemers verantwoordelijk voor zowel het ontwerp, de realisatie en het beheer en onderhoud waar vroeger de opdrachtnemers slechts verantwoordelijk waren voor, door de opdrachtgever gedetailleerd omschreven, realisatie- en onderhoudsprojecten. Streven is om de aanbesteding plaats te laten vinden op basis van een vraagspecificatie in plaats van een volledig uitgewerkt ontwerp zoals gebruikelijk was. De opdrachtnemers binnen de GWW sector hebben moeite met deze ontwikkelingen en de implicaties die dit heeft voor hun werkzaamheden, specifiek de levenscyclus gedachte over de contractduur en de bijbehorende en benodigde trade-offs, of investeringsbeslissing, tussen ontwerpalternatieven. De levenscyclus gedachte staat binnen de GWW sector nog in de kinderschoenen. Met de entree van de financier en de daaruit volgende groeiende sturing op kosten ontstaat er een situatie waarbij de opdrachtnemers moeten sturen op de prestatie van de infrastructuur, de kosten en de onzekerheid hiervan over de contractduur. Hiermee hebben de opdrachtnemers uit de GWW sector geen ervaring omdat de ze hiertoe nooit uitgedaagd zijn. Binnen andere sectoren is deze kennis wel aanwezig maar deze kennis is nog onvoldoende in de GWW sector geïmplementeerd.

Doel van het onderzoek is het mogelijk maken van trade-offs tussen ontwerpalternatieven voor de opdrachtnemers van DBFM contracten op basis van het risico dat er niet voldaan wordt aan geëiste prestatie en kosten gedurende de contractduur.

Relationship between cost and time of infrastructure interventions