Finished Projects

The effect of managing neighbours in construction projects

Researcher: Rik Goossens
Project Duration: September 2012
Project Partner: Rijkswaterstaat

Project Description:

In het kader van het Ondernemingsplan2015 wil Rijkswaterstaat publiekgericht aan de slag gaan. Echter door bezuinigingen moet er de komende jaren versoberd worden. Een van de mogelijkheden waarop bezuinigd zou kunnen worden is het toepassen van Omgevingsmanagement op belanghebbenden in de realisatiefase. Het is echter onbekend hoe de Omgevingsmanagers verschillende maatregelen inzetten en welke effect dit heeft. Door de Inspraak Nieuwe Stijl lijken belanghebbenden namelijk nog weinig procedurele tegenwerking te kunnen verlenen. Het toepassen van Omgevingsmanagement op belanghebbenden in de realisatiefase zou dus alleen effect kunnen hebben op het imago van Rijkswaterstaat. Maar hoeveel geld is dit dan waard, zou erop versoberd kunnen worden, of moet er juist meer in geïnvesteerd worden? En zou het Omgevingsmanagement dan eventueel anders vormgegevens dienen te worden?

Om het probleem hierin af te kaderen wordt er alleen gekeken naar het toepassen van Omgevingsmanagement op omwonenden. Zij zijn de belanghebbenden die directe hinder ondervinden van een project in de realisatie- of beheerfase. Denk aan de geluidshinder of zandverstuiving tijdens bouwwerkzaamheden of aan een waardevermindering van een huis na afronding van het project. Tegenwoordig zijn omwonenden veel mondiger, hoger opgeleid en van alles op de hoogte met de komst van nieuwe media. Daarnaast komen zij steeds vaker op voor hun belangen, individueel of collectief, en zijn dus bereid om hen invloed vaker toe te passen. (Advies Commissie Versnelling Besluitvorming Infrastructurele Projecten, 2008; Rijkswaterstaat, 2009) De overige belanghebbenden, zoals overheden en belangenverenigingen, hebben vaak een direct contactpersoon binnen Rijkswaterstaat en al een langere samenwerking.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven aan de medewerkers van Rijkswaterstaat over het effect van Omgevingsmanagement op omwonenden in de realisatiefase.