Finished Projects

Prioritization of Maintenance Work for Road Segments

Researcher: Remco Platerink
Project Duration: November 2009 – February 2010
Project Partner: Province Overijssel

Project Description / Projectomschrijving:

Provincie Overijssel heeft er voor gekozen om enkele elementen asset management (AM) in te gaan voeren zodat de processen beter op elkaar worden afgestemd en de wensen van de klant beter worden behartigd. Er is gekozen om deze elementen van AM stapsgewijs in te voeren om sterk stijgende werkdruk in het begin te voorkomen. De provincie wil het wegbeheer op een soortgelijke wijze als provincie Zuid-Holland gaan uitvoeren. Ze hebben hun wegennet onderverdeeld in 117 wegvakken. Die ieder eens in de acht tot tien jaar de mogelijkheid krijgen om onderhouden te worden (Provincie Overijssel, wegen en kanalen). Door deze methode te implementeren stapt de provincie over van cyclisch onderhoud van individuele elementen (bijvoorbeeld een VRI) zoals momenteel gebeurd naar toestandsafhankelijk onderhoud. Het toestandsafhankelijk onderhoud zal nu gecombineerd met alle elementen die niet kunnen wachten tot de volgende onderhoudsbeurt plaatsvinden als het wegvak aan de beurt is voor onderhoud. Door het onderverdelen van het wegennet in wegvakken betekent dat er constant afgewogen zal moeten worden welk wegvak eerst onderhouden moet worden. Hier zal dus een methodiek voor ontwikkeld worden die het mogelijk maakt om die afweging te maken. Analytical Hierarchy Process (AHP) is een methode die dit doet. Bij deze methode wordt er een primair doel opgesteld waaruit de criteria afgeleid worden. Deze criteria kunnen eventueel worden onderverdeeld in hoofdcriteria en subcriteria. Zo ontstaat er een structuur van verschillende levels waarvan de alternatieven (in ons geval de verschillende wegvakken) het laatste niveau is.

Het doel van het onderzoek is om een methodiek te ontwikkelen om de onderhoudswerkzaamheden voor de 117 wegvakken van de provincie Overijssel te rangschikken door gebruik te maken de methode analytical hierarchy process.

Structuur AHP