DMMP Seminar

DMMP Seminar

Simone van Balen, Denise van Brenk & Camiel Egbers — Klantgericht roosteren - Gebruik van CPsolver binnen Rostar EduFlex

Time: Wednesday, June 19, 2012, 12:45-13:30
Location: Room 311, Citadel
Remark: talk will be given in Dutch

Naar aanleiding van een vraag van het bedrijf Paralax zal in deze presentatie worden uiteengezet hoe Paralax een nieuwe solver, CPsolver, beter kan implementeren en instellen binnen hun planningsprogramma RostarEduflex voor schoolroosters.

Deze vraag is allereerst benaderd vanuit theoretisch oogpunt, hierbij is vooral gekeken naar de werking van het algoritme van CPsolver. Daarnaast is de koppeling tussen Rostar Eduflex en CPsolver onderzocht. Ten slotte is er onderzoek gedaan naar de vele instelmogelijkheden van CPsolver, waarbij de roosterwensen van de klant steeds centraal werden gesteld. De resultaten hiervan zullen worden gepresenteerd alsmede enkele suggesties voor verder onderzoek.