EvaSys

Evasys is used for student evaluations, including the central Student Experience Questionnaire (SEQ) at the end of each BSc module. Manuals can be found at:

There are some Dutch-language instructional videos available through Vimeo. These were recorded by IM and CELT and are specifically for University of Twente users. Please click the links to the videos below.

If you are a lecturer or researcher and want to send a survey to your students, you may want to consider using Canvas Quizzes or Microsoft Forms (available at the UT via Office 365). You can also use Wooclap, which is widely used at the UT for voting. This application also has survey functionality


EvaSys – Opbouw en Course aanmaken

Het eerste deel, de opbouw en indeling van Evasys, is een theoretische basis. In het tweede deel wordt uitgelegd hoe je een course aanmaakt (de eerste stap in het evaluatieproces). De volgende onderwerpen worden behandeld:

1. Opbouw van EvaSys (Subunit – User – Course)
2. Kennismaken met een aantal menu’s
3. Het aanmaken van een course


EvaSys – Questionnaire basics

1. Het aanmaken van vraaggroepen
2. De drie belangrijkste vraagtypen (keuzevragen, schaalvragen en open vragen)
3. Het gebruik van de library
4. Een route in de vragenlijst maken door middel van filters (vragen stellen o.b.v. eerder gegeven antwoorden)
5. Verplicht maken van vragen


EvaSys – surveys genereren

1. Surveys genereren voor courses in EvaSys
2. Aanmaken van ‘scheduled tasks’: surveys automatisch laten openen/sluiten en herinneringen versturen
3. Extra wachtwoorden aanmaken en versturen naar respondenten
4. Eenmalige vragen (IOQs) aan een survey toevoegenEvaSys - importeren

1. Importeren van vragen in de question library
2. Courses importeren
3. Respondenten (deelnemerslijsten) importerenEvaSys - rapporteren

1. Standaard rapporten
2. Uitvoer van ruwe data (csv)
3. Report Creator in EvaSys
4. Verzamelrapporten maken
5. Rapport opsplitsen naar subgroup
6. Vergelijkingsrapportages maken en aan alle rapporten toevoegen
7. Meerdere rapporten tegelijk genererenEvaSys - Questionnaire Geavanceerd

1. Het maken van de Overall Indicators (samenvatting aan het begin van het rapport) en de Quality Guidelines (stoplichtjes in het rapport)
2. Het spiegelen van vragen
3. Meerdere talen instellen
4. Resultaten meteen na sluiten van de survey beschikbaar maken voor deelnemers
5. Antwoorden halverwege opslaan
6. Aangeven hoe je de vragenlijst wilt gebruikenContact

If you are interested in using this application for your programme, please contact the Quality Enhancement Support Team: Quest website. You may also contact quest-ces@utwente.nl.