Transition regulations

Overgangsregels B1 vakken (cohorten t/m 2012)

Overgangsregels Scheikundige Technologie, B1-vakken

(cohorten t/m 2012)


Hertentamens van de eerstejaarsvakken zijn nog aangeboden in collegejaar 2013-2014. Studenten die na dit jaar nog vakken uit hun eerstejaars-programma open hebben staan, moeten in overleg met de studieadviseur een aangepast studieprogramma samenstellen, waarin de nog niet behaalde vakken worden vervangen door andere vakken (in de meeste gevallen modules of module-onderdelen). Het aangepaste studieprogramma moet vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de examencommissie ST.


Vaknaam & docent

Vakcode

In overleg te vervangen door:

Calculus 1

19152100

n.v.t.

Energie & Entropie

19140301

Thermodynamica (M2)

Oriƫntatie Technische Natuurwetenschappen

19133505

n.v.t.

Experimenteren 1

19139911

n.v.t.

Lineaire Algebra

19152120

n.v.t.

Structuur & Reactiviteit

19130004

n.v.t.

Calculus 2

19151023

Math D1 en Math D2 (M4 en M5)

Inleiding materialen

19130008

n.v.t.

Experimenteren 2

19139912

Practicum (M2 en M3)

DMS

19136514

n.v.t.

Procestechnologie

19137514

Project procestechnologie (M2)

Project Duurzame Energie

19131514

n.v.t.


n.v.t.: er zijn geen studenten meer die dit vak nog moeten afronden.