See Publications

Publications 2015

van Deursen, A.J.A.M. & van Dijk, J.A.G.M. (2015). Toward a Multifaceted Model of Internet Access for Understanding Digital Divides: An Empirical Investigation. The Information Society, 31(5), 379-391

van Deursen, Alexander JAM, and Jan AGM van Dijk. (2015) "Internet skill levels increase, but gaps widen: a longitudinal cross-sectional analysis (2010–2013) among the Dutch population." Information, Communication & Society 18.7 (2015): 782-797.

van Deursen, A.J.A.M., van Dijk, J.A.G.M. & Ten Klooster, P.M. (2015). Increasing inequalities in what we do online. A Longitudinal Cross Sectional Analysis of Internet Activities among the Dutch Population (2010 To 2013) over Gender, Age, Education, and Income. Informatics and Telematics, 32(2), 259-272.

van Dijk Prof. Jan. "Reactie op forumartikel 'Rapport Project X Haren revisited'." Tijdschrift voor communicatiewetenschap 43.2 (2015): 127-132.

van Dijk, J., Ebbers, W. and van de Wijngaert, L. (2015). e-Government. The International Encyclopedia of Digital Communication and Society. 9999: 1–10. DOI: 10.1002/9781118767771.wbiedcs109.

van Deursen, Alexander and Van Dijk, Jan (2015). New Media and the Digital Divide.  International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition), pp. 787-792, Editor: James D. Wright. Publisher: Elsevier

van Dijk,  Jan A.G.M., Lidwien van de Wijngaert en Sanne ten Tije, Overheidsparticipatie in de Sociale Media Extern rapport in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Enschede: University of Twente, Center for Telematics and Information Technology.