Dr. M. Kirejczyk (Marta)

Assistant Professor
Ravelijn

Address
Marta Kirejczyk
MB-STePS
PO Box 217
7500 AE Enschede

E-mail: m.kirejczyk (at) utwente.nl
Telephone: (053) 489 3353
Fax: (053) 489 2159

Background

Marta Kirejczyk is assistant professor in Science Technology and Society at the STePS unit. She was trained as physicist (MSc from the University of Warsaw) and as social anthropologist (MSc from the University of Utrecht). She received her PhD in Political Sciences from the University of Leiden. As anthropologist she conducted field studies in rural communities of Mexico, Bolivia and Peru. Since 1982 she is involved in the Social Studies of Science, Technology and Society, first at the Free University of Amsterdam and since 1988 at the University of Twente.

Research

She is interested in the role of public and political debates in the processes of shaping the space for the development and social entrenchment of new bio-medical sciences and technologies. In earlier research she addressed the issues of the mutual shaping of gender and reproductive technologies. More recently, her research focused on the comparative analysis of regulatory policies in the field of embryo and stem cell research, with special reference to the role of cultural diversity. Currently, she is studying the role of values (religious, laic, those attached to the notions of autonomy, scientific development, and progress) in the public discourse on the regulation of IVF in Poland.

Teaching


Publications

Books

 • Kirejczyk M., D. van Berkel en T. Swierstra (2001) Nieuwe voortplanting: afscheid van de ooievaar. Sociaal-historische en normatief-politieke aspecten van de ontwikkeling van voortplantingstechnologie in Nederland, Den Haag: Rathenau Instituut, studie 44.
 • Saetnan A.R., Oudshoorn, N. and M. Kirejczyk (eds) (2000). Bodies of Technology. Women’s Involvement with Reproductive Medicine, Columbus: Ohio State University Press.
 • Kirejczyk M. (1996). Met technologie gezegend? Gender en de omstreden invoering van in vitro fertilisatie in de Nederlandse Gezondheidszorg, Utrecht: Uitgeverij Jan van Arkel.

Articles, book chapters and research reports (2000 – 2009)

 • Kirejczyk M., (2009). Experts and publics in the regulation of embryonic (stem cell) research (1998-2002). The British and the Netherlands approaches and experiences compared. In: Legisprudence. International Journal for the Study of Legislation, vol. 3, issue 3, pp.277-298.
 • Kirejczyk M., (2008). Om Women, Egg Cells and Embryos: Gender in the Regulatory Debates on Embryonic Research in the Netherlands. In: European Journal of Women’s Studies, vol. 15, no 4, pp.377-391.
 • Kirejczyk M., (2005). Het belang van publieke betrokkenheid bij medisch-ethische onderwerpen. In: Debat ter discussie. Wie mag meepraten over medische technologie? Werkdocument. Rathenau Instituut, Den Haag, p.115-120.
 • Kater L. and Kirejczyk M., (2005). Kennis, beloften en de ontwikkeling van ethisch beleid. Een wetenschapsdynamische kijk op het medisch-ethische debat over embryo’s en stamcellen. In: Kennis - vragen in de polder, Jaarboek KennisSamenleving, Aksant, Amsterdam, p.55-70.
 • Kirejczyk M., Rip A. Van Berkel D. e.a. (2003). Ruimte voor rechtvaardigheid. Reconstructie van de dynamiek in de processen van besluitvorming over toelating van vier medische interventies: IVF, maternale serumscreening, taxoïden en rivastigmine, rapport, onderzoek in opdracht van ZonMw programma Verdelingsvraagstukken.
 • D. van Berkel & M. Kirejczyk, (2002), Jongleren met biologie bij technisch geassisteerde voortplanting. Culturele herinterpretatie van de relatie tussen afstamming en verwantschap in de tweede helft van de 20ste eeuw in Nederland, in: Tijdschrift voor Genderstudies, jrg.5, nr. 4, p. 36-48.
 • Kirejczyk M. & D. van Berkel, (2001). Experimentele techniek of gangbare behandeling: IVF is veel bekritiseerd maar snel ingevoerd, in: Medisch Contact, jrg. 56, nr.51/52, p.1886-1888.
 • Kirejczyk M., (2000). ‘Users, Values and Markets: The Shaping of Users through the Cultural and Legal Appropriation of In Vitro Fertilisation’ and ‘Enculturation through script selection. Political discourse and practice of in vitro fertilisation in the Netherlands’, in: Saetnan A.R., Oudshoorn,N. and M.Kirejczyk (eds), Bodies of Technology. Women’s Involvement with Reproductive Medicine, Columbus: Ohio State University Press.
 • Kirejczyk M., (2000). Beleidsculturen en menselijke embryo’s: Een vergelijking van beleidsontwikkeling in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, Beleidswetenschap, kwartaalschrift voor beleidsonderzoek en beleidspraktijk, 14(3), 203-228.

Selection from earlier publications (1990-1999)

 • Kirejczyk M., (1999). Parliamentary Cultures and Human Embryos: the Dutch and the British Debates Compared, in: Social Studies of Science, vol.29, no.6, p. 889- 912.
 • Kirejczyk M., (1994). Cassandra's Warnings. Feminist Discourse, Gender and Social Entrenchment of IVF in the Netherlands, in: The European Journal of Women's Studies, 1994, vol.1, No.2, p. 151-164.
 • Kirejczyk M., (1993). Shifting the Burden Onto Women. The Gender Character of In Vitro Fertilization, in: Science as Culture, vol. 3, part 4, no. 17, p. 507-521.
 • Kirejczyk M. en Van der Ploeg I., (1992). Pregnant Couples: Medical Technology and Social Constructions around Fertility and Reproduction, in: Issues in Reproductive and Genetic Engineering, Journal of International Feminist Analysis, vol.5, No.2, p. 113-125.
 • Kirejczyk M., (1991). In Vitro Fertilization and the Polarization of the Social Debate in the Netherlands, in: Laborie, F. & Novaes, S. (eds), Les sociologues dans le debat social en Europe, CNRS/IRESCO, Paris, p. 28-39.
 • Kirejczyk M., (1990). A Question of Meaning? Controversies about the New Reproductive Technologies in the Netherlands, in: Issues in Reproductive and Genetic Engineering, Journal of International Feminist Analysis, vol.3, nr.1, p.23-33.

Networks

 • Graduate School of Science, Technology and Modern Culture (WTMC)
 • European Association for the Study of Science and Technology
 • 3TU Centre for Ethics and Technology
 • Studiegroep Onvruchtbaarheid en Reproductieve Technieken