Victim-offender mediation in VR

This page will be available in English soon.

Een verkennend onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van virtual reality en augmented reality in de justitiële context.

Binnen de Nederlandse justitiële context is in toenemende mate interesse voor virtual reality (VR) en augmented reality (AR). Deze technologieën bieden nieuwe mogelijkheden voor training, voorlichting en gedragsverandering. Tot op heden is echter onduidelijk op welke manier de technologieën daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden en hoe ze het best tot hun recht komen.

Virtual Reality en Augmented Reality