Jeroen Harink (former PhD student)

Harink, J.H.A., Wordt uw organisatie al bestuurd?, Column Inkoop & Logistiek, 2002 (column)

Net voor mijn vakantie ontving ik per e-mail het laatste onderzoeksrapport van AMR Research, een organisatie die redelijk goed vergelijkbaar is met Forrester Research en Gartner Group. Het rapport droeg de pakkende titel ‘Take Control of Your Business With EPM’ en al snel kwam ik erachter dat EPM hierbij een afkorting is voor ‘Enterprise Performance Management’. Omdat het rapport na een eerste, vluchtige inspectie de moeite van het lezen waard leek, heb ik het rapport afgedrukt en tussen mijn gebruikelijke vakantie-literatuur gestopt (daar zal ik mij verder niet over uit laten). Ik zal de belangrijkste punten uit het rapport met u delen:

§Organisaties zijn niet goed in staat om data uit verschillende systemen samen te nemen en om te vormen tot waardevolle informatie, gerelateerd aan de organisatie-doelstelllingen, waar het eigenlijk allemaal om zou moeten draaien;

§EPM speelt hierop in en genereert de juiste informatie op het juiste moment -soms real-time, soms dagelijks of wekelijks- waardoor de ‘time-to-response’ korter wordt en organisaties sneller kunnen reageren op waargenomen omstandigheden;

§EPM ondersteunt de gehele levenscyclus vanaf het vaststellen van doelstellingen tot en met het nemen van passende acties om deze doelstellingen te realiseren;

§EPM helpt organisaties dus actief te sturen op haar doelstellingen in plaats van ‘historisch’ en dus onbruikbaar cijfermateriaal aan te dragen. AMR Research spreekt in dit kader over het verschil tussen ‘performance management’ en ‘performance measurement’, waarbij ‘performance measurement’ uiteraard nodig is om aan ‘performance management’ te kunnen doen;

§EPM wordt gerealiseerd met gebruikmaking van een verzameling van systemen en processen, die dwars door de gehele organisatie loopt en zelfs buiten de organisatie gaat. Ook systemen op bijvoorbeeld e-marketplaces kunnen deel uitmaken van EPM;

§EPM zorgt dus voor competitief voordeel in relatie tot ‘slower moving, less agile organisations’. Uw organisatie haalt de doelstellingen wel (of sneller);

§AMR Research verwacht dat tot 2005 de uitgaven aan EPM-systemen zal verviervoudigen.


Tja, nu zie ik u al denken: ‘EPM: weer een nieuwe kreet, die het zogenaamd helemaal gaat maken’. Alhoewel ik zeker niet achter elke nieuwe afkorting aanhol en denk dat die nieuwe afkorting het helemaal gaat maken, verwacht ik wel dat EPM de komende jaren bij veel organisaties op de agenda zal komen te staan. Misschien onder een andere naam, maar wel met dezelfde gedachte. Zelf schreef ik in het mei-nummer van I&L al over ‘purchasing intelligence’, wat in feite neerkomt op EPM binnen de inkoopfunctie. Mijn verwachting dat EPM een goede toekomst heeft, is onder andere gebaseerd op het feit dat de afgelopen jaren door talloze organisaties veel geld is gestoken in IT. Allerlei systemen, tools, databases en netwerken zijn ontwikkeld en nu is de tijd van exploitatie aangebroken. Het maximale moet eruit gehaald worden. Neem daarbij de (ook door AMR Research genoemde) constatering dat er maar heel weinig organisaties zijn die echt goed sturen op het realiseren van de vastgestelde doelstellingen en de link is snel gelegd. Door gebruik te maken van allerlei data, die in systemen is vastgelegd, moet helder kunnen worden gemaakt hoe het staat met het realiseren van de doelstellingen. Sterker nog, afgeleid van de vastgestelde doelstellingen moet in feite worden bepaald welke data in systemen moet worden vastgelegd. Dan is ook voor iedereen en altijd duidelijk waarom bepaalde gegevens moeten worden geregistreerd en kan gestopt worden met het registreren van gegevens, die feitelijk niet nodig zijn. Doelstellingen, strategie en uitvoering worden dan als één geheel en synchroon (!) gemanaged. Dat had natuurlijk al lang zo moeten zijn, maar beter laat dan nooit.